Siirry pääsisältöön
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Siirry alatunnisteeseen

SightFirst-apurahat

SightFirst-apurahat

section

SightFirst-apurahat auttavat lasta näkemään maailman ensimmäistä kertaa, ne suojelevat kylää vammauttavalta silmäsairaudelta ja niiden kautta puututaan tilanteeseen ennen kuin joku menettää näkönsä diabeettisen silmäsairauden takia. SightFirst-apurahat mahdollistavat toiminnan: sokeuden pääasiallisten syiden vastaisen taistelun ja sokeiden tai näkövammaisten ihmisten auttamisen rakentamalla kattavia näönhoitojärjestelmiä. Näiden apurahojen avulla uudenaikaistetaan sairaaloita ja klinikoita, koulutetaan lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita terveydenhoitoalan työntekijöitä sekä jaetaan lääkkeitä ja lisätään tietoisuutta silmäsairauksista.

Erityisen tärkeitä ovat sokeuden ja näkövammojen suurimmat syyt: kaihi, jokisokeus, trakooma, korjaamaton taittovirhe ja erityisesti teollisuusmaissa diabetekseen liittyvät silmäsairaudet ja glaukooma.

Lionspiirit laativat SightFirst-apurahahakemukset ja hanke-ehdotukset yhteistyössä alueellisen SightFirst-ohjelman teknisen neuvonantajan kanssa.

SightFirst-apurahojen hakuaika päättyy 90 päivää ennen LCIF:n hallituksen kokouksia, jotka järjestetään tammikuussa ja elokuussa. Napauta tätä nähdäksesi hakuajat.

SightFirst-apurahojen materiaalit:

Esimerkkejä myönnetyistä SightFirst-apurahoista:

 • Niger, piiri 403-A1 - US$150 000 suuruinen apuraha myönnettiin Nigerin lioneille ja The Carter Centerille avustamaan maan terveysministeriön työtä jokisokeuden eliminoimiseksi. The Carter Center ja Nigerin lionit ovat tukeneet yhteensä 7 270 trakoomaleikkausta Nigerissä syyskuun 2016 ja toukokuun 2017 välillä. Lisärahoituksen turvin pystytään tukemaan 11 000 trakoomaleikkausta syyskuun 2017 ja elokuun 2018 välillä.
 • Mali, piiri 403-A1 - US$100 000 suuruinen apuraha myönnettiin Malin lioneille ja The Carter Centerille avustamaan maan terveysministeriön työtä jokisokeuden eliminoimiseksi. The Carter Center ja Malin lionit ovat tukeneet yhteensä 384 trakoomaleikkausta Malissa syyskuun 2016 ja toukokuun 2017 välillä. Lisärahoituksen turvin pystytään tukemaan 2 400 trakoomaleikkausta syyskuun 2017 ja elokuun 2018 välillä.
 • Etiopia, piiri 411-A - US$2 550 000 suuruinen apuraha myönnettiin Etiopian lioneille ja The Carter Centerille avustamaan Amharan alueen terveysviranomaisten työtä jokisokeuden eliminoimiseksi. The Carter Center ja Etiopian lionit ovat tukeneet yhteensä 76 269 trakoomaleikkausta Amharan alueella syyskuun 2016 ja toukokuun 2017 välillä. Projektin rahoituksella tuetaan 133 991 trakoomaleikkausta ja 17 600 000 Zithromax™ -lääkeannoksen ja Tetracycline-voiteen jakelua syyskuun 2017 ja elokuun 2018 välillä.
 • Etiopia, piiri 411-A - Apuraha suuruudeltaan US$1 200 000 on myönnetty Etiopian lioneille ja The Carter Centerille avustamaan jokisokeuden eliminoimisessa. The Carter Center ja Etiopian lionit ovat tukeneet yhteensä 12 065 963 Mectizan® -lääkeannoksen jakelua syyskuun 2016 ja toukokuun 2017 välillä. Rahoituksen tuella voidaan jakaa 18 421 949 kerran vuodessa ja puolen vuoden välein annettavia Mectizan® -lääkeannoksia syyskuun 2017 ja elokuun 2018 välillä.
 • Etiopia, piiri 411-A - US$76 880 suuruinen apuraha on myönnetty piirin 411-A lioneille avustamaan lionien osallistumista asukkaiden mobilisaatioon ja tiedottamiseen liittyen trakooman ja jokisokeuden vastaiseen työhön yhdessä Lions-Carter Centerin SightFirst-aloitteen kautta. Apurahan ansiosta lionit pystyvät osallistumaan lääkkeiden suurjakeluun ja palvelemaan edustajina kansallisen sokeuden vastaisen neuvottelukunnan kokouksissa.
 • Uganda, piiri 411-B - US$71 696 suuruinen apuraha myönnettiin piirille 411-B tukemaan tiedottamista, näköhuollon koulutusta ja valvontaa 14 alueella, jotka kuuluvat Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust -aloitteeseen. Apurahan kautta lionit pystyvät osallistumaan viiteen alueelliseen kokoukseen ja järjestämään 15 kenttävierailua.
 • Liberia, piiri 403-A2 - US$400 705 suuruinen apuraha on myönnetty piirille 403-A2 tukemaan kaksivuotista näköhuollon projektia Margibin, Grand Bassan ja Rivercess´n alueilla Liberiassa. Apurahalla perustetaan toisen asteen näköhuollon keskus Buchanaan, Liberiassa ja koulutetaan yhteensä 33 näköhuollon työntekijää. On arvioitu, että yli 500 000 ihmistä tulee hyötymään tästä projektista ja kaihileikkauksia tullaan suorittamaan 1 600.
 • Vietnam, piiritön - US$50 000 suuruinen apuraha on myönnetty Vietnam National Institute of Ophthalmology -instituutille tarjoamaan näöntarkastuksia ja kaihileikkauksia vähävaraisille potilaille maaseudulla ja köyhillä alueilla Pohjois-Vietnamissa. Rahoitus tukee viiden kuukauden mittaista kampanjaa, jonka aika suoritetaan vähintään 568 leikkausta.
 • Papua Uusi Guinea, piiri 201-Q2 - US$645 066 suuruinen apuraha on myönnetty piirille 201-Q2 ja Brien Holden Vision Institute -instituutille tukemaan kolmevuotista näköhuollon projektia Port Moresbyssä (Papua Uusi Guinea). Apurahan turvin perustetaan lasten ja huononäköisyydestä kärsivien keskus Lions National Resource Center for Eye Care -keskukseen sekä uudenaikaistetaan Port Moresbyn sairaalaa ja perustetaan huononäköisyyteen keskittyvä työryhmä, joka järjestää koulutusta ja näköhuoltoon liittyvää tiedottamista.
 • Intia, piiri 322-F - US$300 000 lisäapuraha on myönnetty piirin 322-F lioneille rakentamaan Greater Lions Lala Vidhya Sagar Oswal Eye Hospital ja Ophthalmic Training Institute -silmäsairaalaa ja instituuttia. Tämä lisäapuraha tukee apurahaa SF1800/322-F, jonka LCIF hyväksyi elokuussa 2014. Sairaala otettiin virallisesti käyttöön joulukuussa 2017.
 • Intia, piiri 323-D1 - US$133 338 suuruinen apuraha on myönnetty piirin 323-D1 lioneille uudenaikaistamaan näköhuollon palveluja, mukaan lukien kaihi, diabeettinen retinopati ja glaukooma, Diwabilen Mohanlal Mehta Lions Eye Hospital -sairaalassa Ratnagirissa kolmen vuoden ajan. Apuraha tukee toisen asteen näköhuollon keskuksen uudenaikaistamista ja kahden näköhuollon keskuksen perustamista sekä viiden olemassa olevan keskuksen tukemista.
 • Sri Lanka, piiri 306-C2 - US$112 950 suuruinen apuraha on myönnetty piirin 306-C2 lioneille uudenaikaistamaan näköhuollon palveluja kuten kaihi, glaukooma, lapsuusiän taittovirhe ja diabeettinen retinopatia, Lions Sight Center -keskuksessa Nawalapitiya District General Hospital -sairaalassa kolmen vuoden aikana. Apurahalla tuetaan yhden toisen asteen näköhuollon klinikan uudenaikaistamista.
 • Yhdysvallat, Florida, piiri 35N - US$190 000 suuruinen apuraha on myönnetty piirin 35N (Florida) lioneille ja Miami Lighthouse for the Blind -järjestölle avustamaan kouluikäisiä lapsia, joilla on taittovirhe. Heille järjestetään näöntarkastus ja tarvittaessa silmälasit kolmen vuoden ajanjaksolla. Apuraha käytetään infrastruktuurin parantamiseen, palveluiden hankkimiseen ja näöntarkastuksiin.
 • Argentiina, piiri O-2 - US$170 200 on myönnetty piirin O-2 lioneille auttamaan näköhuollon palvelujen varmistamisessa, mukaan lukien kaihi, diabeettinen retinopatia ja glaukooma, San Javier Ophthalmological Center -keskuksessa. Apuraha käytetään toteuttamaan näköhuoltoon liittyviä tiedotuskampanjoita ja laitteiden uudenaikaistamiseen.
 • Muut, piiritön - US$100 000 apuraha on myönnetty Afrikan ja/tai Lähi-idän maille avustamaan selvitystyötä siitä miten asukkaat saavat diabeteshoitoa ja diabeettiseen retinopatiaan liittyvää hoitoa, arvioimaan miten nämä kaksi terveydenhuollon haaraa toimivat yhdessä ja mitä taloudellisia riskejä potilailla on.

SightFirst-tutkimus:

 • International Agency for the Prevention of Blindness - “Bhutan National Representative Follow-Up mRAAB Survey” US$49 844
 • Bowen University Teaching Hospital - “Alternative Method of Refractive Error Assessment in a Poor Resource Community Using Focometer” US$20 656
 • Orbis International - “A Randomized Trial of Low-Cost Model Eyes for Cataract Surgical Training of Rural Chinese Ophthalmologists” US$94 090
 • International Agency for the Prevention of Blindness - “Tool for the Assessment of Diabetic Retinopathy and Diabetes Management System (TADDS), Bolivia” US$15 900
 • Brien Holden Vision Institute - “Willingness to Pay and Barriers to Purchasing Children’s Spectacles in Cambodia” US$99 957

Lisätietoja aikaisemmin hyväksytyistä apurahoista saa ottamalla yhteyttä osoitteessa SightFirst@lionsclubs.org.

section

Siirry alkuun