SightFirst

Kun LCIF auttaa lasta näkemään maailman ensimmäistä kertaa, suojelee kylää vammauttavalta silmäsairaudelta tai puuttuu tilanteeseen, ennen kuin joku menettää näkönsä diabeettisen silmäsairauden takia, SightFirst-apurahat mahdollistavat tämän työn. SightFirst-tehtävä, sokeuden pääasiallisten syiden vastustaminen ja sokeiden tai näkövammaisten ihmisten hoitaminen rakentamalla kattavia näönhoitojärjestelmiä, muuttuu toiminnaksi juuri SightFirst-apurahojen avulla. Näiden apurahojen avulla päivitetään sairaaloita ja klinikoita, koulutetaan lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita terveydenhoitoalan työntekijöitä sekä jaellaan lääkkeitä ja lisätään tietoisuutta silmäsairauksista ja -vaivoista.

SightFirst-ohjelmalla rahoitetaan laadukkaita ja kestäviä hankkeita, joilla toimitetaan näönhoitopalveluja, kehitetään infrastruktuuria, koulutetaan henkilökuntaa ja/tai järjestetään kuntoutusta ja koulutusta paikkakunnilla, joilla näitä ei ole riittävästi. Erityisen tärkeitä ovat sokeuden ja näkövammojen merkittävät syyt: kaihi, jokisokeus, trakooma, korjaamaton taittovirhe ja erityisesti teollisuusmaissa diabetekseen liittyvät silmäsairaudet ja glaukooma.

Lionit ovat keränneet yli 415 miljoonaa dollaria SightFirst-ohjelman rahoittamiseen ja näkökyvyn pelastamiseen eri puolilla maailmaa. Lionien piirit laativat SightFirst-apurahahakemukset ja hanke-ehdotukset yhteistyössä alueellisen SightFirst-ohjelman teknisen neuvonantajan kanssa.

print