Tavallinen

Kamputseaan järjestetään ambulanssiMiljoonilla ihmisillä kaikkialla maailmassa on pulaa tavaroista ja palveluista, jotka ovat monille meistä itsestäänselvyyksiä. Tavallisten apurahahankkeiden avulla paikkakunnille saadaan koulutusta, tekniikkaa, terveydenhoitoa, turvallisia leikkipaikkoja lapsille ja monia muita elämää muuttavia parannuksia. Tavallisissa apurahoissa on kysymys sen selvittämisestä, mitä paikkakunnalla tarvitaan eniten, ja sen toteuttamisesta.

Tavalliset apurahat ovat suoriteperusteisia, ja niiden enimmäissumma on 100 000 dollaria. Niitä myönnetään lionien suuren mittakaavan humanitaarisiin hankkeisiin, ja ne ovat yleisin apurahatyyppi. Hankkeiden on palveltava suurta ihmismäärää ja niiden on oltava laajuudeltaan sellaisia, että klubin ja/tai piirin normaalit varainkeräysaktiviteetit eivät riitä niiden kustantamiseen. Tavallisilla apurahoilla hoidetaan yleensä laite- ja infrastruktuuritarpeiden pääomarahoitusta. Tyypillisiä hankkeita ovat siirrettävät terveydenhoitoyksiköt, hoivakodit, vanhainkodit, sairaanhoitoyksiköt, katulastenkodit, keskukset sokeille ja vammaisille, silmäklinikat, tutkimuskeskukset ja koulut kehitysmaissa.

LCIF:n uuden hallituksen perustamisen takia hallituksen kokousaikoja ja joidenkin apurahahakemusten takarajoja on muutettu. Tammikuun 2016 jälkeen tavallisten apurahahakemusten takaraja on 90 päivää ennen hallituksen kokousten alkamista. Nyt hakemuksia käsitellään tammi-, touko- ja elokuussa. Seuraava tavallisten apurahahakemusten takaraja on 2.2.2016.

print