Tue LCIF:ää

Lahjoita jo tänään

Rikasta ihmisten elämiä kaikkialla maailmassa. lisää

Apurahat toiminnassa
Hätäapu SightFirst Lions-Quest

Vuonna 2011 hyväksyttiin 164 apurahaa yhteisarvoltaan 15 880 267,00 dollaria.

Lisätietoja apurahoista »
news release

Bausch + Lomb ja Lions Clubs Internationalin säätiö
myöntävät US$150 000 apurahan Siligurin alueen Lions-silmäsairaalalle

Rahoitus tukee uutta ohjelmaa, joka
tulee keskittymään lapsuusiän kaihin hoitamiseen Länsi-Bengalissa Intiassa

ROCHESTER, NY, 26. syyskuuta, 2012 — Bausch + Lomb, maailmanlaajuisesti toimiva terveydenhuoltoalan yritys ja Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) ovat myöntäneet Siliguri Greater Lions Eye Hospital -sairaalalle US$150 000 apurahan tukemaan koulutusta ja kapasiteetin lisäämistä Länsi-Bengalissa, Intiassa. Sairaala tulee käyttämään rahat lapsuusiän kaihin ja lasten silmäsairauksien varhaiseen löytämiseen ja hoitamiseen. Apurahan myöntämisen mahdollisti Lapsuusiän kaihialoite (PCI), yhteistyösuhde Bausch + Lombin ja LCIF:n välillä, jossa tunnistetaan, rahoitetaan ja edistetään uusien tapojen käyttöä näköhuollossa, kun näkövamman syynä on lapsuusiän kaihi tai jokin muu lapsuusiän silmäsairaus.

Maailman terveysjärjestön arvion mukaan maailmassa on 1,4 miljoonaa sokeaa lasta, joista miljoona asuu Aasiassa ja näistä suurin osa Intiassa. Lapsuusiän kaihi -- synnynnäinen, traumasta tai kehityksestä johtuva -- on tavallisin hoidettavissa oleva lapsuusiän sokeutta aiheuttava tauti ja se aiheuttaa noin 10-30% kaikista lapsuusiän sokeustapauksista.

The Siliguri Greater Lions Eye Hospital -sairaala Siligurissa, Länsi-Bengalin osavaltiossa Intiassa valittiin usean Etelä-Aasian hakijan joukosta, koska se oli laatinut monipuolisen toimintasuunnitelman. Kapasiteetin lisäämiseen tähtäävä apuraha tulee antamaan koulutusta paikallisille silmälääkäreille ja opettajille, lastenhoitajille ja muille paikkakuntien terveydenhuollon työntekijöille, jotta he osaavat diagnosoida lapsuusiän kaihin ja muut silmäsairaudet Jalpaguirin piirissä. Lisäksi he saavat koulutusta jatkohoidoista ja huononäköisyyden neuvonnan tarjoamisesta. Sairaala sijoittaa myös uusiin välineisiin ja tarkoituksena on pyrkiä saavuttamaan 130 000 köyhää lasta alueella, jotta heidän näkökykynsä voidaan tarkistaa. Sairaala tulee suorittamaan näkökyvyn pelastavia kaihileikkauksia ja pitkän aikavälin jatkohoitoja 200 lapselle Jalpaigurin alueella ja naapuriosavaltioissa.

“Lapsuusiän kaihia sairastavien lasten tunnistaminen vaatii läheistä yhteistyötä paikkakunnan terveydenhuoltoalan ihmisten ja silmälääkärien välillä, koska lapset eivät usein ymmärrä tai osaa kertoa jos heillä on näköongelmia,” sanoi Kamalesh Guha, Siliguri Greater Lions Eye Hospital -silmäsairaalan johtaja. "Tämä apuraha auttaa suuresti kaihia ja muita silmäsairauksia sairastavia lapsia, koska Pohjois-Bengalissa ei ole muita lapsiin keskittyviä näköhuollon palveluja."

“Olemme iloisia voidessamme tarjota Siliguri Greater Lions Eye Hospital -silmäsairaalalle varat, joiden avulla he voivat toteuttaa avustus- ja koulutusohjelman, jonka kautta voidaan vähentää lapsuusiän kaihia,” sanoi Joseph Barr,  Bausch + Lomb -yrityksen kliinisen toiminnan ja lääkehuollon varapresidentti. "Tämä apuraha tulee jatkamaan Lapsuusiän kaihialoitetta Intiassa, kun lisäämme ihmisten tietoisuutta, hoitomahdollisuuksia ja pääsyä korkealaatuisiin palveluihin tällä alueella."

Hakemukset kerättiin Etelä-Aasiasta kutsumalla vain tietyt tahot hakemaan apurahaa. Lapsuusiän kaihialoitteen neuvoa-antava toimikunta, joka koostuu maailman johtavista näköhuollon asiantuntijoista, käsitteli hakemukset, joita saatiin yhdeksältä sairaalalta Nepalissa, Bangladeshissa ja Intiassa ennen kuin Siligurin sairaala valittiin apurahan saajaksi.

“LCIF on ylpeä yhteistyösuhteesta Bausch + Lomb -yrityksen kanssa Lapsuusiän kaihialoitteessa. Yhdessä voimme parantaa näköhuoltoa köyhille lapsille ja heidän perheilleen,” sanoi Wing-Kun Tam, LCIF:n puheenjohtaja. "Tämä apuraha tulee parantamaan tämän sairaalan henkilökunnan asiantuntemusta ja hoidon laatua, jota he antavat paikallisille lapsille ja näin varmistamme, että annamme heille parhaan mahdollisen näkökyvyn."

PCI-apuraha edistyy:

Aiemmin tänä vuonna PCI myönsi kaksi 50 000 dollarin tutkimusapurahaa. Ensimmäinen apuraha myönnettiin ORBIS -järjestölle, joka pyrkii arvioimaan lasten pääsyä kaihileikkauksiin Afrikan eteläosissa. Näiden tutkimustulosten pohjalta kehitetään 10 uutta ORBIS -lasten näköhuollon ohjelmaa Afrikassa vuoteen 2020 mennessä. Toinen apuraha, joka myönnettiin Lontoossa toimivalle International Centre for Eye Health (ICEH) - järjestölle, johtaa viisivuotista tutkimusta Bangladeshin lasten keskuudessa, jotta pystytään arvioimaan heidän kaihileikkaustensa tuloksia.

Tianjin Eye Hospital -silmäsairaala Kiinassa sai ensimmäisen PCI -apurahan kapasiteetin kasvattamiseen Bausch + Lomb -yritykseltä ja LCIF:ltä toukokuussa 2011. Kapasiteetin rakennusapuraha on antanut sairaalan lapsuusiän sokeuteen ja kaihiin erikoistuneille silmälääkäreille syventävää koulutusta leikkaushoidoissa. Satelliittipisteissä on järjestetty tiedotustilaisuuksia vanhemmille ja terveydenhuollon työntekijöille tautien diagnosoimisen helpottamiseksi. PCI:n tuki on myös antanut mahdollisuuden hankkia uuden tietokannan parantamaan kaihiin liittyvien palvelujen laatua, jatkohoitoja ja leikkauksia.

Lapsuusiän kaihialoite

Lapsuusiän kaihialoite perustettiin kesäkuussa 2010 ja se on maailman ensimmäinen yritys estää ja hoitaa lapsuusiän kaihia, joka aiheuttaa silmän linssin päälle kasvavan kalvon. The Pediatric Cataract Initiative -aloite (www.PediatricCataract.org) käyttää sekä Bausch + Lomb -yrityksen että LCIF:n resursseja tunnistaakseen, rahoittaakseen ja edistääkseen uusien menetelmien käyttämistä lasten, heidän perheidensä ja paikkakuntiensa tilanteiden parantamisessa.  Lisätietoja löytyy osoitteesta www.PediatricCataractInitiative.org.

Bausch + Lomb

Bausch + Lomb on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista terveydenhuollon alan yrityksistä. Yrityksen toimialaan kuuluvat kontaktilinssit ja niiden hoitotuotteet, silmätautien leikkaustuotteet ja -laitteet sekä alaan liittyvät lääkkeet. Yritys perustettiin vuonna 1853 ja sen päämaja sijaitsee Rochesterissa, New Yorkin osavaltiossa. Yrityksellä on yli 11 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Sen tuotteita myydään yli 100 maassa. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.bausch.com.

Tietoja LCIF:stä (Lions Clubs Internationalin säätiöstä)

Kansainvälisen lionsklubien järjestön säätiö on Kansainvälisen lionsklubien järjestön virallinen hyväntekeväisyyttä harjoittava elin. Järjestö on maailman suurin palveluklubijärjestö, jossa on 1,35 miljoonaa jäsentä 46 000 klubissa 208 maassa ja maantieteellisellä alueella. LCIF arvioitiin Financial Times -lehden tutkimuksessa parhaaksi yhteistyöjärjestöksi. Lionit tunnetaan heidän työstään sokeuden estämiseksi eri puolilla maailmaa. Lisätietoja saa osoitteesta www.lcif.org.

VIITTEET
1. VISION 2020 Action Plan 2006-2010, World Health Organization
2. Visual impairment and blindness; Fact Sheet N°282 (June 2012), World Health Organization

# # #

Tiedotusvälineiden yhteyshenkilö:
Elizabeth Harness Murphy
Global Communications, Bausch + Lomb
(585) 338-8528 tai elizabeth.murphy@bausch.com

Allie Stryker
Communications Coordinator
Lions Clubs International Foundation
(630) 468-7030 tai allie.stryker@lionsclubs.org

print