Lions-Quest-ohjelma
Reinstadt, Saksa
Location: Reinstadt, Saksa

Koko elämän kestävien taitojen hankkiminen

Marvin Hoffman, 9-luokkalainen oppilas Martin Niemoller -koulussa Reinstadtissa kohtaa päivittäin samoja haasteita kuin miljoonat teinit eri puolilla maailmaa. Oppilaiden keskuudessa esiintyi kiusaamista ja ratkaisemattomia kiistoja. Niinpä koulu ei ollut aina sellainen rakentava ja turvallinen oppimisympäristö, jollainen sen pitäisi olla.

Tilaisuus murtaa kierre

Koulu aloitti Lions-Quest-ohjelman toteuttamisen yhdessä paikallisten lionien kanssa viisi vuotta sitten. Tämä lastentarhasta lukion viimeiselle luokalle jatkuva myönteisyyttä korostava kehitys- ja ehkäisyohjelma yhdistää koulun, kodin ja yhteisön voimat, jotta nuorista saadaan kasvatettua kyvykkäitä, terveitä ja itse ajattelevia. Lions-Questin avulla nuorista kasvaa kunnollisia kansalaisia, kun he oppivat tekemään vastuullisia päätöksiä, kommunikoimaan tehokkaasti ja välttämään huumeita ja väkivaltaa.

Yli 12 miljoonaa nuorta on jo osallistunut Lions-Quest-oppitunteihin ja yli 500 000 opettajaa ja muuta aikuista on koulutettu toteuttamaan ohjelmaa koulun ja yhteisön tiloissa. Lions-Quest juhli 25. vuosipäiväänsä vuonna 2009.

Sydänten ja mielien avaaminen myönteistä muutosta varten

Sen jälkeen, kun Lions-Quest-ohjelma toteutettiin, Hoffmanin koulussa on nähty merkittäviä parannuksia. Hänen luokassaan olevat oppilaat laukaisivat toisen koulun oppilaiden kanssa syntyneen kiusaamistilanteen Lions-Quest-ohjelmassa oppimiensa taitojen avulla. ”Lions-Quest opetti minut keskustelemaan opettajien kanssa ongelmistani. Ja että on hyväksyttävää uskoutua muille”, sanoi Hoffman.

”Oppilaiden kiistat ovat yleisesti ottaen vähentyneet... ja jos heillä on erimielisyyksiä, nyt he ovat paremmissa asemissa käsitellä ne ja löytää ratkaisuja”, sanoi koulukuraattori Joachim Horn. Opiskeluilmasto on nyt terveempi ja onnellisempi, eikä koulussa ilmene käytännössä laisinkaan kiusaamista.

print