Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Samarbete

Samarbete

section

LCIF skulle aldrig kunna hjälpa så många behövande utan stödet från och samarbetet som erbjuds av många organisationer och institutioner med vilka vi har ett samarbete. Genom att lägga ihop och kombinera resurser, expertis och lokala och globala nätverk når vi mer effektivt och hållbart ut med våra gemensamma mål.

Organisationer

American Academy of Ophthalmology (AAO)
AAO är den största nationella medlemsföreningen för dem som arbetar med synvård. AAO:s mål är att utveckla ett livslångt lärande och yrkesintresset bland ögonläkare för att säkerställa att allmänheten kan få bästa möjliga synvård. LCIF deltar i AAO:s möten för att hålla sig uppdaterad om aktuella intressen och problem inom synvården, och vi har ett nära samarbete med läkare och organisationer som är med i AAO.

AOA (American Optometric Association)
AOA är ett förbund för optikerföreningar som hjälper sina medlemmar som består av optiker, optometristudenter, optikerassistenter och tekniker. Tillsammans arbetar AOA, LCIF och dess samarbetspartners för att ge allmänheten god syn och synvård.

Aruna Abhey Oswal Trust
Partnerfokus
Lions Clubs International Foundation (LCIF) är stolt att tillkännage ett samarbete med Aruna Abhey Oswal Trust. Partnerskapet kallas Lions Clubs International Foundation/Aruna Abhey Oswal Trust Humanitarian Initiative Partnership och syftar till att stödja humanitära serviceprojekt inom områden såsom syn, ungdom, katastrofhjälp och mässlingen. Tillsammans med pengar från LCIF donerar Aruna Abhey Oswal Trust medel till partnerskapet till stöd för projekt runtom i världen. Dessa generösa donationer betyder att LCIF kan hjälpa fler behövande människor och samhällen.

Några av partnerskapets aktuella projekt är:

  • Bygga ut en grundskola i Kambodja,
  • Modernisera en grundskola i Kambodja,
  • Bygga ut en grundskola i Togo,
  • Bygga ett äldrecenter vid Chicago Lighthouse i USA.

Association for Research in Vision and Opthamology (ARVO)
ARVO uppmuntrar och bistår med forskning, utbildning, publicering och spridande av kunskap och syn och oftalmologi.

Clinton Global Initiative
Ett program inom Clinton Foundation, Clinton Guistra Sustainable Growth Initiative (CGSGI), fokuserar på ekonomisk förbättring, med projekt i Peru inriktat på företagsutveckling, hälsa och näringsriktig mat till barn. CGSGI, LCIF och Lions samarbetar för att genomföra 7 000 gråstarroperationer bland de fattigaste invånarna i Lima, Peru.

Community Anti-Drug Coalitions of America (CADCA)
År 2009 inledde LCIF ett partnerskap med CADCA för att stärka samarbetet mellan samhällsorganisationer och lionklubbsmedlemmar för att hjälpa till att skapa säkrare, friskare och drogfria samhällen. Tillsammans utvecklar LCIF och CADCA hängivet strategier för att minska droganvändningen och de därmed förknippade negativa konsekvenserna.

Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI)
ICEVI är en global förening av enskilda och organisationer som främjar en jämlik tillgång till lämplig utbildning för alla synskadade barn och ungdomar så att de kan uppnå sin fulla potential. LCIF:s SightFirst-program har rådfrågat och är medlem i ICEVI.

Global Foodbanking Network (GFN)
GFN stödjer det största privata nätverket som ägnar sig åt att bekämpa hungersnöd och är det enda privata nätverket som agerar på global nivå. GFN uppmuntrar samarbete för att skapa och stödja matbanker och matbanksnätverk. Det ger möjligheter för lokala lionmedlemmar att samarbeta med lokala GFN-medlemmar och resurser.

InterAction
LCIF är medlem i InterAction, den största föreningen för USA-baserade internationella privata organisationer (NGOs), med mer än 190 medlemmar som arbetar i alla utvecklingsländer. Med sin kollektiva röst försöker InterAction påverka viktiga policybeslut om insatser och långsiktiga utvecklingsfrågor, såsom assistans utomlands, miljö, kvinnor, hälsa, utbildning och jordbruk. Medlemmarna står i främsta ledet när det gäller att agera vid humanitära kriser och katastrofer runtom i världen och InterAction agerar som ett nav för dessa insatser.

International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB)
IAPB arbetar med att eliminera de främsta orsakerna till blindhet som kan undvikas och synnedsättning genom att sammanföra myndigheter och privata organisationer för att främja planering, utveckling och införande av hållbara nationella synvårdsprogram. LCIF är medlem av IAPB:s förtroenderåd och är en av mer än 111 medlemsorganisationer i IAPB.

National Alliance for Eye and Vision Research (NAEVR)
NAEVR är en privat organisation som tillhör Alliance for Eye and Vision Research (AEVR) och genomför propagandaaktiviteter åt föreningen. NAEVR:s mål är att skapa bästa möjliga syn och synvård för alla amerikaner genom propaganda och information till allmänheten om syn och synforskning sponsrad av National Institutes of Health (NIH), the National Eye Institute (NEI) och andra nationella amerikanska forskningsenheter. LCIF är medlemsorganisation för NAEVR.

Onchocerciasis Elimination Program for the Americas (OEPA)
LCIF stödjer OEPA, en regional organisation som arbetar för att utrota sjukdom och smittspridning av flodblindhet i sex svårt drabbade länder i Syd- och Mellanamerika: Brasilien, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexiko och Venezuela. Som ett resultat av sjukvårdsutbildning och utdelning av Mectizan® förekommer inga nya fall av blindhet som beror på flodblindhet. År 2007 blev Colombia det första landet i världen som fick stopp på smittspridning av flodblindhet.

United Nations Global Compact (UNGC)
UNGC och Lions samarbetar för att främja samarbetet mellan lokala lionklubbar och Global Compact Local Networks för att dra nytta av ett starkt affärsliv för att ta itu med problemen och möjligheterna med globaliseringen. Tre pilotprojekt genomförs i Sri Lanka, Brasilien och Kenya, med målet att uppnå FN:s millenniumutvecklingsmål.

VISION 2020
VISION 2020 är ett globalt initiativ för att utrota blindhet som kan förhindras, ett gemensamt program för International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) och Världshälsoorganisationen (WHO) med internationella medlemmar som NGO:er, yrkesföreningar, synvårdsinstitutioner och företag. VISION 2020 ger teknisk support och gör propaganda för aktiviteter runtom i världen som förhindrar blindhet. Genom vårt medlemskap i IAPB, är LCIF medlemsorganisation i VISION 2020. LCIF är även medlem i VISION 2020 USA som består av USA-baserade organisationer som förhindrar att människor blir blinda.

World Blind Union (WBU)
WBU är en internationellt erkänd paraplyorganisation som tillvaratar intressen för cirka 285 miljoner blinda och synskadade personer i 190 medlemsländer. WBU är en samlad global röst som talar för alla nationella och internationella organisationer för blinda och dem som ger service åt dem. LCIF:s SightFirst-program har rådfrågat och är medlem i WBU på internationell nivå.

Regeringsstyre

National Eye Institute (NEI)
National Eye Institute är en del av National Institutes of Health och leder de federala myndigheternas forskning om syn och ögonsjukdomar. NEI stödjer grundläggande och kliniska forskningsprogram som utvecklar synräddande behandlingar. LCI arbetar tillsammans med NEI för att skapa ett gemensamt utbildningsmaterial inom synvård.

National Eye Health Education Program (NEHEP)
Ett program för National Eye Institute, NEHEP, arbetar för att säkerställa att syn prioriteras genom att översätta synforskning till allmänna och yrkesmässiga utbildningsprogram och stödjer samarbete mellan synvårdspersonal, vårdgivare, patienter och allmänheten. LCIF är medlem i NEHEP Partnership, som består av mer än 60 allmänna och privata organisationer på nationell nivå som hjälper till att uppnå NEHEP:s mål och syften.

U.S. State Department, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)
År 2002 blev INL och LCIF partner för att främja och utöka Lions Quest i Östeuropa. INL-medel hjälpte till att översätta schemamaterial och införa Lions Quests Tillsammans i Tjeckien, Estland, Libanon, Ungern, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina. År 2009 utökade INL och LCIF projektet till Afrika, med riktade medel till stöd för workshops i Tanzania.

Organization of American States Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD)
År 2005 undertecknade LCIF och CICAD ett partneravtal för att införa Lions Quest i Latinamerika och Karibiska övärlden. Hittills har LCIF och CICAD samarbetat för att främja och utöka Lions Quest i Belize, Colombia, Dominikanska Republiken, Ecuador, Mexiko, Paraguay, Peru och ett flertal öländer i Karibien.

Utbildningsutmärkelser

Lions Quest har blivit erkänt av ledande granskningsorganisationer som ett positivt program för ungdomar.

Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL)
Lions Quests K-12-program har fått en "Select SEL"-rankning av CASEL. Denna rankning ges som en erkänsla för Lions Quests förträfflighet inom tre områden rekommenderade av CASEL som de viktigaste startpunkterna för programval —Utomordentlig social och emotionell träning, beprövad effektivitet och föredömlig professionell utveckling.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)
Lions Quests högstadieschema, Tillsammans, är listat på National Registry of Evidence-Based Programs and Practices, en tjänst från SAMHSA. Lions Quest har rankats för Quality of Research and Readiness for Dissemination.

section

Hoppa till toppen