Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Träffa ledarna

Träffa ledarna

section

På alla nivåer i stiftelsen är våra ledare frivilliga. De är lika olika som de nationella och internationella samhällen där Lions tjänar, men de förenas av sitt engagemang att förändra liv och världen genom att implementera stiftelsens övergripande mål, vision och årliga mål.

LCIF:s organisationsschema

LCIF:s förtroenderåd

Vårt förtroenderåd har det yttersta ansvaret för att övervaka och fatta beslut inom organisationen. Totalt ingår 21 medlemmar i LCIF:s styrelse och de representerar alla konstitutionella områden. Förtroenderådet säkerställer LCIF:s ekonomiska stabilitet och organisatoriska integritet. Ledarna har en viktig roll i vår process för anslagsutdelning genom att de granskar och utvärderar alla projekt innan medel delas ut.

LCIF: s ordförande

Vår ordförande har en krävande ettårig post sim innebär internationella resor, möten med partner och Lions ledarskap och administrativ övervakning. Ordföranden är LCIF:s ambassadör i hela världen och säkerställer att stiftelsen fortsätter att vara ledande bland internationella humanitära organisationer. Läs ett budskap från vår ordförande.

LCIF:s verkställande kommitté

Vår verkställande kommitté är ett viktigt stöd för ordföranden genom att utföra viktiga ledningsuppdrag. Den består av upp till 7 lionledare som är en nyckelgrupp som delar vår vision och vårt mål med hela världen och ger värdefulla synpunkter på stiftelsens nyckelprogram och viktiga projekt.

LCIF:s finanskommitté

Finanskommittén övervakar LCIF:s budget och investeringar och granskar alla finanser för att säkerställa att stiftelsen har ett rimligt kapital och har tillräckligt med medel för framtiden.

SightFirst- och Lions Quest- programmens rådgivande kommittéer

LCIF har rådgivande kommittéer för våra båda största program: Lions Quest och SightFirst. Dessa kommittémedlemmar övervakar programutveckling och samordning, sköter nationella och internationella kontakter driver kontinuerligt programmen framåt för att förbättra och uppfylla ändrade behov. Kommittéerna består av lionledare och experter på området. De granskar projektförslag och föreslår anslagsmedel för slutlig granskning av förtroenderådet.

Samordnare för multipeldistrikt och distrikt

Våra Multipeldistriktskoordinatorer tillsätts av Lions Clubs Internationals president och Lions Clubs International Foundations ordförande och har en treårspost som ambassadörer för stiftelsen. Koordinatorerna hjälper LCIF i kontakter med Lions inom områden såsom insamling, reklam, träning och utbildning gällande stiftelsens anslag och program. Multipeldistriktskoordinatorer har också till uppgift att tillsätta och samarbeta med en distriktskoordinatorer för varje distrikt. Tillsammans har de ansvar för att hjälpa till med global information.

section

Länk med ytterligare information: LCIF:s organisationsschema
Hoppa till toppen