Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

LCIF:s uppgift

LCIF:s uppgift

section

Varje dag arbetar Lions Clubs International Foundation (LCIF) med att uppfylla vårt mål: "Att stödja de insatser som lionklubbar och partner gör genom att hjälpa samhällen lokalt och globalt, samt inge hopp och förbättra liv genom humanitära serviceprojekt och anslag."

Sedan vårt grundande år 1968 har vi strävat efter att upprätthålla Lions servicemål i hela världen. Vi har delat ut 12 000 anslag på totalt mer än USD 900 miljoner inom våra fyra nyckelområden - synvård, ungdomar, katastrofhjälp och andra humanitära insatser.

Vi ger syn. LCIF ger syn till alla beövande i hela världen genom att bekämpa ögonsjukdomar, skapa infrastruktur för att förbättra synvården, öka antalet utbildade synvårdsspecialister och göra synvården mer rättvis och hållbar.

Vi stödjer ungdomar. Alla ungdomar förtjänar att få en utbildning, känna att man bryr sig om dem och de får en hälsosam utveckling och får möjlighet att uppnå sina drömmar. Genom vårt ungdomsutvecklingsprogram, Lions Quest, hjälper LCIF barn att lära sig samarbeta, fatta positiva beslut och tjäna sina hemorter. Stiftelsen stödjer också ungdomar genom att bygga skolor, ungdomscentra och yrkesutbildningscentra.

Vi tillhandahåller katastrofhjälp. Lionmedlemmar är ofta bland de första att komma till en katastrofplats för att göra en insats, och stiftelsens hjälp finns där med dem. Vi hjälper ödelagda samhällen att överleva efter katastrofer och ger hopp genom att assistera med långsiktiga insatser att återuppbygga bostäder och liv.

Vi tillgodoser humanitära behov. LCIF arbetar hängivet med en rad humanitära tjänster, från arbete med att bekämpa globala hälsoproblem såsom mässlingen och diabetes till att ge handikappade kraft att leva mer självständiga och meningsfulla liv. Stiftelsen fortsätter att utveckla och utöka program som uppfyller kommande globala behov.

section

Hoppa till toppen