Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Samarbetspartners

Samarbetspartners

section

Genom samarbete med ideella samarbetspartners ökar LCIF sina resurser och kan uträtta mycket mer än vi skulle kunna göra på egen hand. Viktiga samarbetspartners är:

Alcons logotypAlcon
Alcon ger lionmedlemmar som arbetar med SightFirst-projekt i Latinamerika möjlighet att köpa billiga men högkvalitativa engångsartiklar för gråstarroperationer. Alcon ger även in naturatjänster i Colombia genom att tillhandahålla engångsartiklar för gråstarroperationer.

The Carter Centers logotypThe Carter Center
LCIF har beviljat mer än USD 40 miljoner till The Carter Center (och USD 5,5 miljoner till andra ideella organisationer) för att förhindra flodblindhet i Latinamerika och Afrika. Hittills har man tillhandahållit 148 miljoner behandlingar med Mectizan®. Det är möjligt att utrota sjukdomen i Latinamerika. LCIF är också partner med Carter Center för bekämpning av trakom i två afrikanska länder. Pfizer Inc. ger också stöd in natura för trakomkontrollprogram.

Special Olympics Internationals logotypSpecial Olympics International
Special Olympics-Lions Clubs Internationals program Opening Eyes startade år 2001. Sedan programmet inleddes har 350 000 idrottare undersökts och glasögon på recept har delats ut till mer än 110 000 idrottare. Hittills har LCIF delat ut mer än USD 13,3 miljoner till Special Olympics för Opening Eyes-programmet, och utlovat USD 7,8 miljoner år 2013 för att utöka programmet ytterligare fem år.

Världshälsoorganisationens logotypVärldshälsoorganisationen
LCIF har ett partnerskap med Världshälsoorganisationen i projektet för att utrota barnblindhet som kan undvikas. LCIF har delat ut mer än USD 7 miljoner i SightFirst-anslag för att etablera 34 behovsbaserade Lions synvårdscentra i länder på olika håll i världen med specifikt syfte att ge preventiv, behandlande och rehabiliterande synvårdstjänster till 121 miljoner barn. Fas II av projektet, med start under 2011, stödde ytterligare 16 center.

Företags-, privata och statliga partner

LCIF är tacksam för alla generösa bidrag från företags-, privata och statliga partner. Dessa delar inte bara med sig av medel utan även en humanitär anda och en vilja att förbättra livet för behövande. Tack vare dessa partners har LCIF kunnat utöka program, etablera nya projekt och nå ut till fler med våra tjänster. Viktiga samarbetspartner är:

Anthem FoundationAnthem Foundation har gett ett generöst anslag på USD 250 000 till LCIF för att starta kampanjen Lions-Anthem Foundation Hälsohjältar för att förbättra hälsan i samhället i hela USA. Partnerskapet stödjer också lionledda samhällsserviceprojekt tillsammans med Anthem-anställda till stöd för olika lokala humanitära projekt genom ”Frivilligdagar” i utvalda städer i USA. Partnerskapet stödjer också utvalda anslag under hela året för att hjälpa lionmedlemmar och deras hemorter främja hälsa, välmående och en aktiv livsstil generellt. Från positiv utveckling bland ungdomar till att hjälpa enskilda personer med handikapp att bli mer oberoende delar LCIF ut lokala anslag till lionklubbar och distrikt med program som leder till förbättrad hälsa.

Bausch + Lomb Early Vision Institutes logotypBausch + Lomb
Bausch + Lomb ingår partnerskap med LCIF för att utveckla insatser för barn med grå starr. Under programmets pilotår har Bausch + Lomb donerat USD 350 000 till LCIF för att undersöka och behandla barn i Kina samt för forskningsprogram som hjälper till att bekämpa grå starr bland barn och förhindra blindhet i barndomen. Bausch + Lomb har satsat ytterligare USD 350 000 för att fortsätta programmet ett andra år.

Bill and Melinda Gates Foundations logotypBill & Melinda Gates Foundation
Till stöd för ett Lions-mässlingen pilotprogram i fyra länder i Afrika har Gates Foundation givit LCIF ett anslag på USD 400 000. LCIF tillhandahåller ytterligare USD 300 000 och Lions leder och genomför projekten. Som ett stöd för pilotprogrammet går Lions med i den globala Mässlinginsatsen. Partnerskapet hjälpte till att vaccinera 41 miljoner barn.

Conrad N. Hilton Foundations logotypThe Conrad N. Hilton Foundation
Hilton Foundation ger USD 150 000 dollar för Lions utbildningsaktiviteter om hälsa i Mali och Niger som ingår i ett vattenprojekt för Västafrika. Ett anslag under fem år hjälper Lions mobilisera en politisk vilja, göra hälsoutbildningen effektivare och utöka kontrollaktiviteterna om trakom.

EssilorEssilor
Essilor samarbetar med Lions för att finna institutioner i områden med stora behov av blindhetsprevention och brist på tjänster för okorrigerade brytningsfel (URE). Essilor tillhandahåller glas och labbutrustning till självkostnadspris, hjälper till att utbilda frivilliga från Lions hur man tillverkar nya glasögon, hjälper till att ordna bågleverantörer och hittar kunder som köper material från Lions återvinningscenter för glasögon.

First Response Team of Americas logotypFirst Response Team of America
I partnerskap med First Response Team of America för att återuppbygga bostäder hjälpte Lions till att frakta bort skräp från 45 tomter efter att en tornado drog fram genom Joplin, Missouri, och förstörde 7 500 hem och man evakuerade 50 000 personer.

JASDFWs logotypJapan-America Society of Dallas/Forth Worth (JASDFW)
Japan-America Society of Dallas/Fort Worth (JASDFW) donerade USD 100 000 till LCIF som hjälp till pågående katastrofhjälpsinsatser i Sendai, Japan, efter jordbävningen och tsunamin. Donationen hjälper till att stödja Sendai Lions clubs omedelbara, normala och långsiktiga hjälpprojektsinsatser.

Johnson and Johnson, Asia-Pacific Vision Cares logotypJohnson & Johnson Vision Care - Asia-Pacific
Johnson and Johnson har anslagit USD 2 miljoner som hjälp till Syn för barn-undersökningar av 17 miljoner barn runtom i Asien sedan 2002. Projektet Syn för barn innefattar information om synvård, utbildning och synundersökningar för barn. Undersökningarna samordnas av lokala lionmedlemmar, Johnson and Johnson-personal and lokal sjukvårdspersonal.

Merck and Companys logotypMerck & Co., Inc.
Merck har donerat över 153 miljoner behandlingar med Mectizan® för att förhindra flodblindhet i Latinamerika och Afrika.

Novo Foundations logotypNoVo Foundation
Ett anslag på USD 100 000 från NoVo Foundation hjälper till att utöka Lions Quest-programmet i ett helt skoldistrikt i USA till 2013. Utökning av Lions Quest, LCIFs program livsfärdigheter och ungdomsutveckling från dagis till och med gymnasiet, ser till att fler elever får nytta av värdefull social och emotionell inlärning. Anslaget stödjer LCIF:s engagemang genom programmet Clinton Global Initiative.

Organization of American States logotypOrganization of American States Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD)
I april 2005 undertecknade LCIF och CICAD ett partnerskapsavtal för att samarbeta i fem år för att främja Lions Quest pilotprogram i Latinamerika och Karibien. Hittills har medel investerats i Belize, Colombia, Peru och Paraguay och preliminära löften har getts för att stödja ny aktivitet i Dominikanska Republiken, Ecuador, Mexiko och ett flertal önationer i Karibien. CICAD:s ekonomiska stöd gäller USD 100 000 per land att spridas ut över en treårsperiod. CICAD investerade cirka USD 1,5 miljoner i Lions Quest-program i regionen mellan 2005 och 2010.

RextonRexton
Rexton tillhandahåller rabatterade och in naturatjänster med hörapparater för Lions projekt för billiga hörapparater.

United States Agency for International Developments logotypUnited States Agency for International Development (USAID),
USAID har givit LCIF USD 100 000 för Lions-ledda yrkesutbildningsprogram i Brasilien och Sri Lanka, USD 50 000 för Lions Quest i Sydafrika och Malawi samt USD 150 000 för Lions-ledda utbildningsprogram för ungdomar i Sydafrika (i samarbete med International Youth Foundation).

USA:s utrikesdepartements logotypUSA:s utrikesdepartement
USA:s utrikesdepartement har delat ut USD 150 000 till stöd för Lions Quests pilotprogram i Botswana, Kenya, Malawi, Tanzania och Uganda. Anslagsmedel har använts för att utbilda över 700 lärare för att genomföra programmet avsett att hjälpa 30 000 studenter. LCIF har tidigare tilldelats medel på mer än USD 1 miljon för att utöka Lions Quest till 6 länder i centrala och östra Europa.

VSP GlobalVSP Global® Eyes of Hope®
LCIF och Lions Clubs är nationella partner till Eyes of Hope, och man delar ut kuponger från VSP® Sight for Students® och VSP Mobile Eyes® som ger behövande barn och vuxna tillgång till gratis synundersökningar och vid utskrivning av recept glasögon genom VSP-leverantörer. Genom partnerskapet säkerställer lionklubbar i USA och deras lokala partner att VSP:s kuponger kommer fram till behövande i åtta amerikanska städer och hjälper till att ge förbättrad syn och friska ögon.

section

Hoppa till toppen