Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Samarbetspartner

Samarbetspartner

section

Genom samarbete med ideella partner ökar LCIF sina resurser och kan uträtta mycket mer än vi skulle kunna göra på egen hand. Viktiga samarbetspartner är:

The Carter Center logoCarter Center
LCIF har beviljat mer än USD 40 miljoner till Carter Center (och USD 5,5 miljoner till andra ideella organisationer) för att förhindra flodblindhet i Latinamerika och Afrika. Hittills har det distribuerats 148 miljoner behandlingar med Mectizan®. Det är möjligt att utrota sjukdomen i Latinamerika. LCIF samarbetar också med Carter Center för att bekämpa trakom i två afrikanska länder. Pfizer Inc. tillhandahåller donationer i form av tjänster till program för trakomkontroll.

Special Olympics International logoSpecial Olympics International
Samarbetet, Opening Eyes, mellan Special Olympics och Lions Clubs International inleddes 2001. Sedan programmet inleddes har 350 000 idrottare undersökts och glasögon har delats ut till mer än 110 000 idrottare. Hittills har LCIF beviljat mer än USD 13,3 miljoner till Special Olympics Opening Eyes-program och utlovade USD 7,8 miljoner år 2013 för att förlänga samarbetet i ytterligare fem år.

World Health Organization logoVärldshälsoorganisationen
LCIF samarbetar med Världshälsoorganisationen i ett projekt för att utrota barnblindhet som kan undvikas. LCIF har beviljat mer än USD 7 miljoner i SightFirst-anslag för att bygga 34 behovsbaserade Lions synvårdscenter i olika länder runtom i världen, i syfte att tillhandahålla preventiva, behandlande och rehabiliterande synvårdstjänster till 121 miljoner barn. Fas II av projektet, som inleddes 2011, gav stöd till ytterligare 16 center.

Företag, frivilligorganisationer och myndigheter

LCIF är tacksam för alla generösa bidrag från partner, till exempel företag, frivilligorganisationer och myndigheter. De delar inte bara med sig av medel utan även en humanitär anda och en vilja att förbättra livet för behövande. Tack vare dessa partner har LCIF kunnat utöka program, etablera nya projekt och tillhandahålla fler hjälpinsatser. Viktiga samarbetspartner är:

Anthem FoundationAnthem Foundation har generöst beviljat USD 250 000 till LCIF för att lansera initiativet Lions-Anthem Foundation Healthy Heroes för att förbättra hälsan i samhällen runt om i USA. Partnerskapet stödjer också Lions hjälpprojekt tillsammans med Anthem-anställda, vilka stödjer olika lokala humanitära projekt genom ”Frivilligdagar” i utvalda städer i USA. Partnerskapet kommer också att stödja utvalda anslag året runt, för att hjälpa Lions och deras lokalsamhällen att främja hälsa, friskvård och en aktiv livsstil. Från positiv ungdomsutveckling till att stärka individer med funktionsnedsättning att bli mer självständiga, dessa anslag kommer att beviljas av LCIF till Lions klubbar och distrikt som har program som främjar en bättre hälsa.

Bill and Melinda Gates Foundation logoBill & Melinda Gates Foundation
För att stödja Lions pilotprogram för att bekämpa mässling i fyra afrikanska länder beviljade Gates Foundation ett anslag om USD 400 000 till LCIF. LCIF tillhandahåller ytterligare USD 300 000 och Lions leder och genomför projekten. För att stödja pilotprogrammet går Lions med i mässlingsinitiativet, en global insats för att bekämpa mässling. Partnerskapet hjälpte till att vaccinera 41 miljoner barn. Bill & Melinda Gates Foundation är också grundare av Gavi Matching Fund. LCIF har på ett framgångsrikt sätt uppfyllt sitt åtagande från år 2013, vilket var att samla in USD 30 miljoner till mässlingsinitiativet till slutet av år 2017. Efter det att de USD 30 miljonerna hade samlats in matchade Gavi Matching Fund med ett lika stort belopp.

First Response Team of America logoFirst Response Team of America
I samarbete med First Response Team of America hjälpte Lions till att återuppbygga bostäder och frakta bort skräp från 45 tomter efter att en tornado dragit fram genom Joplin, Missouri, USA. Tornadon förstörde 7 500 hem och tvingade 50 000 människor att evakuera.

Johnson and Johnson Asia-Pacific Vision Care logoJohnson & Johnson Vision
Johnson and Johnson har beviljat USD 3 miljoner till programmet Syn för barn, för att finansiera synundersökningar för 17 miljoner barn i Asien sedan 2002. Projektet Syn för barn innefattar information om synvård, utbildning och synundersökningar för barn. Undersökningarna samordnas av lokala lionmedlemmar, Johnson and Johnson-personal samt lokal sjukvårdspersonal.

NoVo Foundation logoNoVo Foundation
Ett anslag på USD 100 000 från NoVo Foundation hjälper till att utöka Lions Quest-programmet i ett helt skoldistrikt i USA till 2013. Att utöka Tillsammans - Lions Quest, LCIF:s ungdomsutvecklingsprogram, från förskolan till och med gymnasiet kommer säkerställa att fler elever får värdefull social och emotionell kunskap. Anslaget stödjer LCIF:s löfte att agera genom programmet Clinton Global Initiative.

Organization of American States logoOrganization of American States, Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD)
I april år 2005 undertecknade LCIF och CICAD ett 5-årigt partneravtal, för att marknadsföra Lions Quest pilotprogram runtom i Latinamerika och Karibiska öarna. Hittills har medel investerats i Belize, Colombia, Peru och Paraguay samt preliminära löften har getts för att stödja ny aktivitet i Dominikanska Republiken, Ecuador, Mexiko och ett flertal önationer i Karibiska havet. CICAD:s finansiella stöd är cirka USD 100 000 per land, vilket kommer att distribueras över en treårsperiod. CICAD investerade cirka USD 1,5 miljoner i Lions Quest-program i regionen mellan 2005 och 2010.

United States Agency for International Development logoUnited States Agency for International Development (USAID)
USAID har beviljat USD 100 000 till LCIF att använda till Lions yrkesutbildningsprogram i Brasilien och Sri Lanka, USD 50 000 till Lions Quest i Sydafrika och Malawi samt USD 150 000 till Lions utbildningsprogram för ungdomar i Sydafrika (i samarbete med International Youth Foundation).

U. S. State Department logoUSA:s utrikesdepartement
USA:s utrikesdepartement har beviljat USD 150 000 till stöd för Lions Quests pilotprogram i Botswana, Kenya, Malawi, Tanzania och Uganda. Anslagsmedel har använts för att utbilda över 700 lärare, vilka kommer att genomföra programmet som är avsett att hjälpa 30 000 elever. LCIF har tidigare tilldelats medel på mer än USD 1 miljon för att utöka Lions Quest till 6 länder i centrala och östra Europa.

VSP GlobalVSP Global® Eyes of Hope®
LCIF och Lions samarbetar med Eyes of Hope för att dela ut kuponger från VSP® Sight for Students® och VSP Mobile Eyes®. Kupongerna ger behövande barn och vuxna tillgång till gratis synundersökningar och, vid behov, glasögon genom VSP:s leverantörer. Genom partnerskapet säkerställer Lions klubbar i USA och deras lokala partner att VSP:s kuponger kommer fram till behövande i åtta amerikanska städer och hjälper till att ge förbättrad syn och friska ögon.

World Diabetes Foundation logo

Under 2017 undertecknade LCI och World Diabetes Foundation (WDF) ett samarbetsavtal avseende de hållbara utvecklingsmålen (Agenda 2030). Organisationerna kommer att samarbeta för att informera om diabetes i samband med världsdiabetesdagen (den 14 november) samt öka kunskapen om förebyggande insatser och behandling av diabetes. Genom att utbyta kunskap och erfarenheter kommer samarbetet att stärka båda organisationerna samt stödja genomförandet av efterfrågade och hållbara projekt i utvalda låginkomstländer och medelinkomstländer.

section

Hoppa till toppen