Om oss

Lionmedlemmar runtom i världen är förenade av en fantastisk anda att ge och hängivenhet att hjälpa andra. Som den officiella välgörenhetsorganisationen inom Lions Clubs International stödjer Lions Clubs International Foundation (LCIF) lionmedlemmarnas hängivna insatser genom att tillhandahålla anslagsmedel för deras lokala och globala humanitära insatser. 

Vi hjälper lionmedlemmar att tjäna

LCIF hjälper lionmedlemmar förbättra människors liv runtom i världen, från att bekämpa synproblem till att agera vid stora katastrofer och ge värdefulla ungdomar livsfärdigheter. Eftersom LCIF hjälper lionmedlemmar genomföra storskaliga projekt genom våra anslagsprogram, ökar Lions insatser på hemorten och i det globala samhället och tjänar ännu fler behövande runtom i världen.

Våra medel kommer från enskilda personer

LCIF delar i genomsnitt ut USD 30 miljoner varje år. Donationer från 1,35 miljoner lionmedlemmar i 206 länder står för det mesta vad LCIF får, vilket för stiftelsen globalt ledande inom humanitär service. Lionmedlemmarna vet att deras donationer har betydelse och 100 percent av alla donationer går direkt till behövande.

Vi bildar långsiktiga och framgångsrika partnerskap

LCIF ökar de donationer vi får genom effektiva partnerskap med andra stiftelser, företag och myndigheter på lokal, nationell och internationell nivå. Vi är stolta över att LCIF omnämndes som den bästa frivilligorganisation i världen att samarbeta med, enligt en oberoende undersökning år 2007 i Financial Times .

Vi har nyckelområden för service.

För att stödja Lions mål att tjäna samhället och uppfylla humanitära behov ger LCIF anslag inom dessa nyckelområden:

Vi gör en insats

LCIF och Lions når milljoner människor och uppnår synliga resultat. Några av våra framgångar:

  • förhindrat synförlust för mer än 30 miljoner människor,
  • tillhandahållit 148 miljoner behandlingar mot flodblindhet,
  • engagerat mer än 12 miljoner elever och 500 000 lärare i 66 länder i ungdomsutvecklingsprogrammet Lions Quest,
  • har byggt eller utökat 315 synvårdssjukhus/kliniker/andra enheter,
  • genomfört 14 miljoner synundersökningar för barn genom Syn för barn,
  • givit synundersökning för mer än 211 000 Paralympics-idrottare från 85 länder genom Opening Eyes

Läs mer om vårt mål

print