JAG ÄR LIONMEDLEM DÄRFÖR ATT...
Lions Quest classroom
Jag inbjuder alla lionkamrater i hela världen att arbeta med och stödja det underbara programmet Lions Quest. Materialet är underbart och inte bara barn har tillgång till det, utan även familjer. Gensvaret är enormt. Vi formar bättre medborgare, regioner, städer och länder.
Lionmedlem Maribel Tejera Colina
Grundskolerektor och Lions Quest-utbildare, Barranquilla, Colombia
Klicka här för mer info »
Partner

Samarbetspartners

Genom samarbete med ideella organisationer ökar LCIF sina resurser och kan uträtta mycket mer än vi skulle kunna göra på egen hand. Viktiga samarbetspartners är:

Alcons logotyp

Alcon
Alcon ger lionmedlemmar som arbetar med SightFirst-projekt i Latinamerika möjlighet att köpa billiga men högkvalitativa engångsartiklar för gråstarroperationer. Alcon ger även naturatjänster i Colombia genom att tillhandahålla engångsartiklar för gråstarroperationer.

The Carter Centers logotyp

The Carter Centers
LCIF har beviljat mer än USD 40 miljoner till The Carter Center (och USD 5,5 miljoner till andra ideella organisationer) för att förhindra flodblindhet i Latinamerika och Afrika. Hittills har man tillhandahållit 148 miljoner behandlingar med Mectizan®. Sjukdomen kan vara utrotad i Latinamerika till år 2012. LCIF samarbetar även med The Carter Center för att bekämpa trakom i två länder i Afrika. Pfizer Inc. ger också stöd in natura för trakomkontrollprogram.

Paralympics internationella logotyp

Paralympics International
Paralympics-Lions Clubs Internationals Opening Eyes-program startade i september år 2000. Sedan programstarten har mer än 211 000 idrottare undersökts och nästan 99 000 idrottare har fått glasögon på recept. Hittills har LCIF delat ut USD 12 miljoner till Paralympics för Opening Eyes-programmet.

Världshälsoorganisationens logotyp

Världshälsoorganisationen
LCIF har ett partnerskap med Världshälsoorganisationen i projektet för att utrota barnblindhet som kan undvikas. LCIF har delat ut mer än USD 7 miljoner i SightFirst-anslag för att etablera 34 behovsbaserade Lions synvårdscentra i länder på olika håll i världen med specifikt syfte att ge preventiv, behandlande och rehabiliterande synvårdstjänster till 121 miljoner barn. Fas II av projektet, med start under 2011, ska stödja ytterligare 16 centra.

Företags-, privata och statliga partner

LCIF är tacksam för alla generösa bidrag från företags-, privata och statliga partner. Dessa delar inte bara med sig av medel utan även en humanitär anda och en vilja att förbättra livet för behövande. Tack vare dessa partners har LCIF kunnat utöka program, etablera nya projekt och nå ut till fler med våra tjänster. Viktiga samarbetspartners är:

Bausch and Lomb Early Vision Institutes logotyp

Bausch and Lomb Early Vision Institutes logotyp
Bausch + Lomb Early Vision Institute ingår partnerskap med LCIF för att utveckla Insatser för barn med grå starr. Under programmets pilotår har Bausch + Lomb donerat USD 350 000 till LCIF för att undersöka och behandla barn i Kina samt för forskningsprogram som hjälper till att bekämpa grå starr bland barn och förhindra blindhet i barndomen.

Bill and Melinda Gates Foundations logotyp

Bill and Melinda Gates Foundation
För att stödja ett Lions pilotprogram mot mässlingen i fyra afrikanska länder har Gates Foundation givit LCIF ett anslag på USD 400 000. LCIF skjuter till ytterligare USD 300 000 och Lions leder och genomför projekten. Som ett stöd för pilotprogrammet går Lions med i den globala Mässlinginsatsen. Partnerskapet ska hjälpa till att vaccinera nästan 42 miljoner barn.

The Conrad N. Hilton Foundations logotyp

Conrad N. Hilton Foundation
Hilton Foundation ger USD 150 000 dollar för Lions utbildningsaktiviteter om hälsa i Mali och Niger som ingår i ett vattenprojekt för Västafrika. Ett anslag under fem år hjälper Lions mobilisera en politisk vilja, göra hälsoutbildningen effektivare och utöka kontrollaktiviteterna om trakom.

Essilor

Essilor
Essilor samarbetar med Lions för att finna institutioner i områden med stora behov av blindhetsprevention och brist på tjänster för okorrigerade brytningsfel (URE). Essilor tillhandahåller glas och labbutrustning till självkostnadspris, hjälper till att utbilda frivilliga från Lions hur man tillverkar nya glasögon, hjälper till att ordna bågleverantörer och hittar kunder som köper material från Lions återvinningscenter för glasögon.

Johnson and Johnson Asia-Pacific Vision Cares logotyp

Johnson & Johnson, Asia-Pacific Vision Care
Johnson and Johnson har anslagit USD 2 miljoner som hjälp till Syn för barn-undersökningar av 14 miljoner barn runtom i Asien sedan 2002. Syn för barn handlar om information om ögonhälsa, utbildning och synundersökningar på barn. Undersökningarna samordnas av lokala lionmedlemmar, Johnson and Johnson-personal and lokal sjukvårdspersonal.

Merck and Companys logotyp

Merck & Co., Inc.
Merck har donerat nästan 148 miljoner behandlingar med Mectizan® för att förhindra flodblindhet i Latinamerika och Afrika.

NoVo Foundations logotyp

NoVo Foundation
Ett anslag på USD 100 000 från NoVo Foundation ger möjlighet att utöka Lions Quest-programmet i ett helt skoldistrikt i USA till år 2013. en utökning av Lions Quest, LCIF's program för livsfärdigheter och ungdomsutveckling från dagis till och med gymnasiet, ser till att fler elever får nytta av värdefull social och emotionell inlärning. Anslaget stödjer LCIF:s engagemang genom programmet Clinton Global Initiative.

Organization of American States logotyp

Organization of American States Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD)
I april 2005 undertecknade LCIF och CICAD ett partnerskapsavtal för att samarbeta i fem år för att främja Lions Quest pilotprogram i Latinamerika och Karibien. Hittills har medel investerats i Belize, Colombia, Peru och Paraguay och preliminära löften har getts för att stödja ny aktivitet i Dominikanska Republiken, Ecuador, Mexiko och ett flertal önationer i Karibien. CICAD:s ekonomiska stöd gäller USD 100 000 per land att spridas ut över en treårsperiod. CICAD investerade cirka USD 1,5 miljoner i Lions Quest-program i regionen mellan 2005 och 2010.

Rexton

Rexton
Rexton tillhandahåller rabatterade och in naturatjänster med hörapparater för Lions projekt för billiga hörapparater.

United States Agency for International Developments logotyp

United States Agency for International Development (USAID)
USAID har givit LCIF USD 100 000 för Lions-ledda yrkesutbildningsprogram i Brasilien och Sri Lanka, USD 50 000 för Lions Quest i Sydafrika och Malawi samt USD 150 000 för Lions-ledda utbildningsprogram för ungdomar i Sydafrika (i samarbete med International Youth Foundation).

USAs utrikesdepartements logotyp

USAs utrikesdepartement
USAs utrikesdepartement har delat ut USD 575 680 fördelat över fem år till stöd för Lions Quests pilotprogram i Tjeckien, Polen, Estland, Litauen, Ukraina, Libanon och Ungern. Lions Quest blev nyligen lovat ett bidrag på mer än USD 1 miljon som underleverantör till USA:s utrikesdepartement för arbete i Östeuropa.

print