Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Core 4-diabetes

Core 4-diabetes

section

Core 4-diabetes anslagsprogram

diabetesundersökning

LCIF:s Core 4-diabetesprogram gör att Lions kan genomföra ett flertal olika initiativ för att förhindra och minska effekten av diabetes som ett allmänt hälsoproblem. Detta program delar ut fleråriga anslag (upp till USD 75 000 för Lions enkeldistrikt eller upp till USD 200 000 för multipeldistrikt) för storskaliga Lionsinsatser för att bredda och utöka diabetesutbildnings-, preventions- och behandlingsprogram. 

Normala saker som stöds kan vara utskrift och översättning av informationsmaterial, utvecklande av egenvårdskurser för diabetiker, diabetes- och diabetikerutrustning för retinopatitester, personalutbildningar, samhällsinformation och kampanjer.

LCIF har gett mer än USD 1,5 miljoner till Core 4 diabetesprojekt runtom i världen. 

Ladda ner den *Uppdaterade!* Diabetesanslagskriterier/ansökan för att ansöka om ett anslag.

LCIF stödjer också program för diabetesretinopati genom SightFirst-programmet.

Information om diabetes

Diabetes är en sjukdom där kroppen antingen inte producerar eller inte använder insulin på rätt sätt. Diabetes kan leda till allvarliga hälsokomplikationer och för tidig död. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är 346 million människor i världen i dag drabbade av den här sjukdomen, och antalet fall fortsätter stadigt att öka. Den största ökningen av diabetes kommer att ske i utvecklingsländer. År 2011 var 25,8 miljoner, eller 8,3 procent, av befolkningen i USA drabbade av diabetes, enligt Centers for Disease Control and Prevention.

Med tiden kan diabetes skada hjärta, blodkärl, ögon, njurar och nerver, och den totala risken för diabetiker att dö är minst dubbelt så stor som om man inte hade diabetes, rapporterar WHO. Utbildnings-, preventions- och behandlingsprogram är viktiga verktyg för att hjälpa dem som har denna sjukdom.

section

Hoppa till toppen