Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Core 4

Core 4

section

Kärnan i LCIF:s mål är vårt arbete med att förbättra liv. Vi förhindrar blindhet som kan undvikas, hjäper handikappade att bli mer oberoende, hjälper människor förhindra eller hantera hälsoproblem och stödjer ungdomar för positiv utveckling. Core 4-anslag tillgodoser dessa prioriteter genom att ge upp till USD 200 000 till storskaliga projekt som är berättigade enligt ett av fyra fokuserade programområden för serviceengagemang: bevara syn, bekämpa handikapp, främja hälsa och tjäna ungdomen.

Core 4-prioriterade projekt är förutbestämda och en Core 4 anslagsansökan måste bekosta ett projekt som gäller prioriteringarna. Core 4-anslag syftar till att göra nya startprojekt hållbara och därför kan multipeldistrikt få ett Core 4-anslag per projekt.

Med anledning av att LCIF inrättat ett nytt Förtroenderåd, har tider för styrelsemöten och vissa sista datum för anslagsansökan ändrats. Ansökan om Core 4-anslag ska ha inkommit senast 90 dagar före styrelsemöten. Ansökningar granskas nu i januari, maj och augusti. Nästa sista datum för ansökan om Core 4-anslag är 9 februari 2017.

Aktuella Core 4 prioriterade projekt

Bekämpa handikapp,

Främja god hälsa,

Hjälpa ungdomar

Bevara syn

  • Projekt diskuteras för närvarande av förtroenderådet och anslås här när de blivit beslutade.

Hitta följande Core 4-anslagsansökningar:

Exempel på aktuella Core 4-anslagsprojekt innefattar:

  • USA, District 22-A — Ett anslag på USD 25 000 har getts till Lions i Maryland, distrikt 22-A. för att utöka Lions Quest i Baltimores skoldistrikt. Lions kommer att hålla fyra seminarier for att utöka Lions Quest till 10 skolor där några ur personalen har blivit utbildade och ska införa Lions Quest i tre nya skolor. Dessutom kommer Lions att hålla ett friska-upp-minnet-seminarium. Detta anslag kommer att utbilda 130 nya lärare för att hjälpa 2 400 elever i Baltimores skoldistrikt.

  • Kanada, Distrikt 5-SKS och 5-SKN — Ett anslag på USD 118 000 gavs till Lions i distrikten 5-SKS och 5-SKN för att hjälpa till att etablera ett provinsövergripande diabetesprogram för att upptäcka diabetes genom programmet Core 4-diabetes.

section

Hoppa till toppen