Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Katastrof

Katastrof

section

Lions i Taiwan ger katastrofhjälpNär naturkatastrofer slår till är Lions inte bara där och erbjuder hjälp och stöd utan vi kan också lita på medel från LCIF som hjälp till viktiga omedelbara behov. Genom den generositet och medkänsla som Lions och donatorer visat de senaste 10 åren har stiftelsen kunnat dela ut mer än USD 100 miljoner i katastrofinsatsmedel.

LCIF erbjuder flera olika medelsalternativ till stöd för olika stadier i katastrofhjälpsarbetet:

Katastrofberedskapsanslag stödjer distrikt som är ineresserade av samarbete med lokala myndigheter och andra organisationer på hemorten för att planera och förbereda inför framtida hjälpinsatser. Lions distriktsguvernörer kan skicka in förslag till katastrofberedskapsanslag.

Nödhjälpsanslag ger upp till USD 10 000 till distrikt som drabbats av en naturkatastrof som påverkat minst 100 personer, t.ex. tornador, orkaner, översvämningar och tsunamier. Lions distriktsguvernörer kan ansöka om katastrofhjälpsmedel för att uppfylla omedelbara behov såsom mat, vatten, kläder och läkemedel. Normalt delar LCIF ut mer än USD 2 miljoner i nödhjälpsanslag varje år.

Anslag för samhällsåteruppbyggnad hjälper distrikt som är intresserade av att stödja kortsiktiga städnings- och reparationsinsatser i situationer där andra organisationer redan har avhjälpt omedelbara behov. Lions distriktsguvernörer kan skicka in förslag till anslag till samhällsåteruppbyggnad.

När en katastrof av mycket större omfattning sker, delas större katastrofanslag ut för långsiktiga återuppbyggnadsprojekt. Större katastrofanslag styrs av stiftelsens förtroenderåd och ett distrikt kan inte ansöka om dem. Dessa anslag ger betydande medel till katastrofer med stor internationell påverkan, såsom jordbävningen i Nepal, orkanen Katrina och tsunamin i södra Asien.

Anslag för katastrofhjälpsmaterial

section

Hoppa till toppen