Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Vanliga frågor

Vanliga frågor

section

Vilket anslag bör jag ansöka om?
Det finns flera olika slags anslag med olika kriterier. Läs vårt jämförelseschema för anslag för mer information.

Kan en klubb ansöka om LCIF-anslag? Kan en leoklubb ansöka om anslag?
LCIF International Assistance Grant (IAG) är det enda anslag som en enskild klubb kan ansöka om. Alla övriga anslag kräver att flera klubbar och/eller distriktet/multipeldistriktet engagerar sig för att ansöka. Leoklubbar kan inte ansöka om anslag men kan engagera sig i projektet under ledning av den klubb/de klubbar som leder projektet.

Hur kan liondistrikt och multipeldistrikt ansöka om ett anslag?
För mer information om att ansöka om anslagsmedel från LCIF, kontakta LCIF först, sedan din distrikts- eller multipeldistriktskoordinator för ytterligare frågor. Ring LCIF på 630 468 6769 eller e-posta LCIF lcif@lionsclubs.org. Ansökningar och tilläggsinformation finns online.

När ska en anslagsansökan skickas in?
De flesta ansökningarna, såsom för SightFirst-anslag, måste fyllas i och skickas in minst 90 dagar före granskning av styrelsen/kommittén. Visa sista datum för anslagsansökan. Kontakta LCIF för att kontrollera ansökningsdatum.

Vilka synpunkter beaktar LCIF i en anslagsansökan?
Projektet måste vara inriktat på ett viktigt humanitärt behov, hjälpa ett relativt stort antal personer, vara kostnadseffektivt och vara större än vad lokalt insamlade medel klarar av. Budgeten måste också visa att det finns tillräckligt med medel från lokala lionorganisationer, ha en stark lionidentitet och ett engagemang och vara godkänd av distriktsrådet.

Finns det anslagsmedel för just min klubb?
De flesta anslagen kräver deltagande av ett distrikt eller multipeldistrikt. Med internationella assistansanslagsprogrammet kan en sponsrande lionklubb eller ett distrikt gå ihop med en värdklubb eller värddistrikt i det land där projektet ska genomföras. Även om anslag till enskilda klubbar är begränsade kan en klubb delta i hur många serviceprojekt som helst.

Beviljar LCIF anslag till enskilda personer (till exempel stipendier, privata sjukvårdskostnader osv.)?
LCIF stödjer storskaliga projekt som tillgodoser humanitära behov för hela samhällen. Dessa projekt leds av lokala lionmedlemmar som identifierar behovet, utvecklar handlingsplanen och genomför projektet. LCIF har inte ett anslagsprogram som stödjer enskilda personer. Dessa förfrågningar bör istället riktas till lokala lionmedlemmar. De har ofta program som redan är igång som stödjer den här sortens förfrågningar på deras hemorter. Använd Hitta en klubb för att hitta en klubb i ditt område som du kan kontakta.

Hur bekostas LCIF:s anslagsprogram?
Den största delen av anslagsmedlen möjliggörs genom donationer från lionklubbar och enskilda medlemmar runtom i världen. LCIF får inte någon del av Lions medlemsavgifter. Gåvor från stiftelser, företag, regeringar, personer som inte är medlemmar och ränta på investeringar bidrar också med medel.

Hur övervakas LCIF:s anslagsprogram?
Tekniska rådgivare, externa kontrollanter och LCIF:s personal övervakar och utvärderar noggrant före, under och efter projektet. Internationella och distriktsledare är också engagerade under ansöknings- och granskningsprocessen.

När ska anslagsrapporter lämnas in och vem har ansvar för att skicka in dem?
Anslagsrapporter ska lämnas in när ett projekt har genomförts så att LCIF för en ordentlig redovisning av utdelade medel vilket krävs för att distrikt ska kunna få framtida projekt. Anslagssamordnaren eller projektadministratören ska skicka in dessa rapporter. Anslagssamordnaren har ansvar för att se till att dessa rapporter skickas till LCIF så snart som möjligt. Alla rapporter ska granskas och godkännas av distriktsrådet/guvernörsrådsordföranden innan de skickas till LCIF.

Vilka situationer ger rätt till katastrofanslag?
LCIF:s katastrofanslag finns till för att uppfylla omedelbara behov efter naturkatastrof (det vill säga översvämning, tornado, orkan, skogsbrand, monsun, tyfon, jordbävning, tsunami osv.) där mer än 100 personer har blivit utsatta eller evakuerade. Maximalt anslag som kan delas ut är USD 10 000. Distriktsguvernören måste ansöka om anslaget och delge LCIF uppgifter om katastrofen. Lionmedlemmarna måste göra upp en åtgärdsplan för hur de kommer använda anslagen. Anslagen får inte ges vidare till en annan hjälpmyndighet eller organisation.

Kan lionmedlemmar ansöka om ett standardanslag om projektet redan är igång eller avslutat?
Programmet för standardanslag är utformat för projekt som är under utveckling (planering). Projektet som LCIF ombeds att finansiera får inte ha påbörjats. Dessutom ger LCIF inte medel till projekt som ersättning i efterhand.

Hur lång tid har lionmedlemmar på sig att samla in lokalt matchande medel för standardanslagsprojekt?
Om anslaget godkänns har lionmedlemmar 6 månader på sig från datum för godkännande att samla in alla nödvändiga lokalt matchande medel.

Hur skiljer sig Core 4-anslag från standardanslag?
Standardanslag stödjer ett flertal storskaliga lionledda humanitära projekt där det primära medelsbehovet gäller att bygga upp ett förråd av utrustning eller kapital. Standardanslag är matchande anslag och maximalt kan USD 75 000 delas ut.

Core 4-anslag är begränsade till mycket specifika medelsprioriteringar inom fyra serviceområden: syn, handikapp, hälsa och ungdom. Core 4-prioriterade projekt är förutbestämda och en Core 4 anslagsansökan måste bekosta ett projekt som gäller prioriteringarna. För en lista över aktuella Core 4-anslagsprioriteringar, besök LCIF:s webbplats. Dessutom matchar de flesta Core 4-anslag liondonationer på 3:1-basis. Maximalt anslag som kan delas ut är oftast USD 200 000.

Kan lionmedlemmar ansöka om ett större katastrofanslag efter att en katastrof har inträffat?
Större katastrofanslag kan inte ansökas av lionmedlemmar. Dessa anslag delas ut enbart efter LCI:s presidents och LCIF:s ordförandes gottfinnande baserat på katastrofsituationer där skalan och omfattningen av förödelsen och antalet omkomna är mycket stor och omfattande.

 

section

Hoppa till toppen