Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Diabetesanslag

Diabetesanslag

section

Diabetes är en sjukdom där kroppen antingen inte producerar insulin eller inte använder insulin på rätt sätt. Diabetes kan leda till allvarliga hälsokomplikationer och alltför tidig död. Antal människor med diabetes har ökat från 108 miljoner 1980 till 422 miljoner 2014 samt fortsätter att öka enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Enligt WHO kommer diabetes att vara den sjunde största orsaken till dödsfall år 2030.

Diabetesanslag kan beviljas till distrikt på upp till USD 100 000 och till multipeldistrikt på upp till USD 200 000. Projekten fokuserar vanligtvis på förebyggande insatser, utbildning och ökad tillgång till behandling för människor som i dag inte har tillgång till den. Exempel på projekt är samhällsbaserade informationsprogram, diabetesundersökningar i högriskgrupper, utökning av pågående program som hjälper människor att hantera sjukdomen samt utökning av pågående hälsovårdsinsatser genom utbildning och utrustning. LCIF stödjer också program om diabetisk retinopati genom SightFirst-programmet.

Ansökningar om diabetesanslag måste vara LCIF tillhanda senast 90 dagar innan förtroenderådets möte inleds, vilket sker i januari, maj och augusti. Klicka här för att se sista datum för ansökan.

Material om diabetesanslag:

Exempel på nyligen genomförda diabetesanslag:

”Ett liv i balans” (Pennsylvania, USA): Ett projekt som har godkänts att genomföra 10 gruppsessioner under tolv månader om balans i livet för 150 personer i en prediabetisk fas. Projektet har även som mål att informera 158 337 personer i tre länder om betydelsen av att föra en hälsosam livsstil, för att förhindra diabetes.

”Att upptäcka diabetes” (Manitoba, Kanada): Ett projekt som har godkänts att genomföra undersökning av 3 500 personer i riskzonen och använda Kanadas hälsovårdsmyndighets undersökningsverktyg CANRISK. Projektet har även som mål att genomföra 50 utbildningssessioner om diabetes samt undersökningar där 40 medlemmar kommer att utbildas, för att kunna genomföra riskbedömningar om diabetes bland befolkningen i samhället.

”Diabetesundersökningar och förebyggande insatser” (North Santander, Colombia): Ett projekt som har godkänts att utbilda 20 personer som arbetar inom sjukvården om att förebygga diabetes, undersökningar och att främja hälsosam livsstil. Under projektets två år kommer 5 000 låginkomsttagare att undersökas och 3 000 ungdomar kommer att delta i utomhusaktiviteter, för att främja fysisk aktivitet.

section

Hoppa till toppen