Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Humanitära anslag

Humanitära anslag

section

Humanitarian hjälpinsatser är kärnan i LCIF:s och Lions arbete. Tillsammans kan Lions identifiera de viktigaste behoven och LCIF stödjer dem i humanitära insatser som förändrar livet för människor runtom i världen. Våra partner är också viktiga, för att kunna tillgodose humanitära behov så effektivt som möjligt. Tack vare våra humanitära insatser kan LCIF ge kraft till människor med funktionsnedsättning, fokusera på globala hälsovårdsfrågor, stödja och hjälpa ungdomar och mycket mer.

Matchande anslag : Matchande anslag (tidigare kallade standardanslag) är avsedda för storskaliga humanitära projekt som tillgodoser angelägna behov. Genom projekt som finansieras med matchande anslag kan samhällen få tillgång till utbildning, teknologi, hälsovård, säkra lekplatser för barn och många andra förbättringar som förändrar människors liv.

Lions Quest : Lions Quest är LCIF:s program för socialt och emotionellt lärande (SEL) som fokuserar på att lära barn och ungdomar viktiga färdigheter. Programmet utbildar barn och ungdomar från förskolan till och med gymnasiet om farorna med droger och alkohol, hur mobbning och kränkande behandling kan påverka andra samt hur viktigt det är att skapa positiva relationer och fatta sunda beslut.

Diabetes : Diabetes ökar snabbt i omfattning och är en angelägen hälsovårdsfråga runtom i världen. Diabetesprojekt som finansieras med diabetesanslag gör insatser att minska förekomsten av diabetes och stödjer vanligtvis förebyggande insatser, utbildning och ökad tillgång till behandling för människor som inte har tillgång till den.

Vinnare av humanitära utmärkelser : Lions humanitära utmärkelse är organisationens högsta hedersbetygelse och utdelas till en person eller organisation som har gjort utmärkta humanitära insatser. Utmärkelsen består av ett anslag från LCIF på USD 250 000 för fortsatta humanitära insatser.

section

Hoppa till toppen