Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Lions Quest-anslag

Lions Quest-anslag

section

Lions Quest är LCIF:s program för socialt och emotionellt lärande (SEL) som fokuserar på att lära barn och ungdomar viktiga färdigheter. Programmet utbildar barn och ungdomar från förskolan till och med gymnasiet om farorna med droger och alkohol, hur mobbning och kränkande behandling kan påverka andra samt hur viktigt det är att skapa positiva relationer och fatta sunda beslut. Mer än 16 miljoner barn och ungdomar har haft nytta av Lions Quest - Tillsammans under de senaste 30 åren. Mer än 600 000 lärare, övrig skolpersonal och idrottsledare har utbildats att genomföra programmet i mer än 100 länder.

Lions Quest-anslag hjälper till att införa och utöka Lions Quest-programmet i skolor och idrottsklubbar runtom i världen. LCIF kan bevilja anslag på upp till USD 25 000 till distrikt och upp till USD 100 000 till multipeldistrikt. Tack vare anslagsmedlen kan utbildning genomföras för lärare, övrig skolpersonal och idrottsledare, böcker kan revideras och tryckas, programmet kan utvärderas och forskning kan genomföras. Anslag kan användas antingen till att introducera Lions Quest-programmet i ett land eller att utöka ett redan befintligt program.

Ansökningar om Lions Quest-anslag måste vara LCIF tillhanda senast 90 dagar innan mötet i Lions Quests rådgivande kommitté inleds, vilket sker i januari och augusti. Klicka här för att se sista datum för ansökan.

NOTERA: Reviderade anslagskriterier och en ny ansökan kommer snart.

Material om Lions Quest-anslag

Nyligen genomförda projekt med anslagsmedel:

USA, distrikt 49-A - USD 100 000 beviljades till Lions i distrikt 49-A, för att kunna stödja införande av Lions Quest - Tillsammans i alla mellanstadieskolor i Anchorage, Alaska, USA, vilket kommer att vara till nytta för cirka 7 800 elever i ett område i USA med stor mångfald.

Indien, ej distriktsindelat - USD 100 000 beviljades för att stödja framtagande av en kursplan om förhindrande av könsbaserat våld samt om jämlikhet mellan könen för skolor i Indien. Ett pilotprojekt genomfördes i Delhi i oktober 2017, vilket var till nytta för elever i 6:e klass från nio skolor.

Guatemala, distrikt D-3 - USD 25 000 beviljades till Lions i distrikt D-3, för att kunna införa Lions Quest - Tillsammans I några av skolorna med allra störst behov i Guatemala City, vilket var till nytta för mer än 6 000 elever.

section

Hoppa till toppen