Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Anslag

Anslag

section

Lions Clubs International Foundation (LCIF) ger anslagsmedel för att hjälpa liondistrikt utveckla och genomföra storskaliga humanitära projekt. De här humanitära anslagen hjälper lionmedlemmarna att nå ut till fler och öka sin påverkan både lokalt och globalt för att hjälpa ännu fler människor i nöd runtom i världen.

Stiftelsen ger stöd inom fyra serviceområden:

En miljard dollar till hjälp

Miljoner människor runtom i världen har haft nytta av mer än 13 000 stiftelseanslag som totalt har uppgått till mer än USD 1 miljard Antalet fortsätter att växa, delvis genom gåvor från stiftelser, företag, myndigheter och personer utanför Lions. Men det allra mesta av LCIF:s medel kommer genom generösa donationer från lionklubbar och enskilda medlemmar.

Anslagsframgångar

Tack vare generösa bidrag från medlemmar, partner och stödjande kunde LCIF dela ut 453 anslag på totalt mer än USD 45 miljoner under verksamhetsåret 2015 - 2016. Dessa internationella anslag hjälper tusentals människor till ett bättre liv. Läs i detalj om dessa internationella anslag och om projekt och individer i vår årsredovisning.

Några av våra framgångar under verksamhetsåret 2015 - 2016 var:

  • 500 000 personer blev hjälpta genom USD 9 480 060 i anslag för katastrofhjälp.
  • 3 994 860 personer blev hjälpta genom USD 13 874 392 i humanitära anslag.
  • 19 länder utökade Lions Quest genom USD 1 437 287 i Core 4-anslag.
  • USD 7 965 350 i anslag stödde vaccination av miljoner barn mot mässlingen och röda hund.
  • USD 12 994 255 i  SightFirst-anslag gav synvård till mer än 22 300 000 människor, förbättrade 51 ögonkliniker och/eller utbildade 23 643 synvårdsspecialister.

Det sätt på vilket vi påverkar enskilda liv är det centrala i allt vi gör. Läs artiklarna om människor som påverkas direkt av eller är engagerade i LCIF:s arbete här.


Sista datum för anslagsansökan

Med anledning av att LCIF inrättat ett nytt Förtroenderåd, har tider för styrelsemöten och vissa sista datum för anslagsansökan ändrats. Visa Evenemangskalendern för uppdaterade mötesdatum och sista dag för ansökningar.

  • 7 oktober 2016: Sista datum för ansökan om Standard-, Core 4- och IAG- anslag för granskning på styrelsemötet i januari 2017
  • 14 oktober 2016: Sista datum för ansökan om anslag till SightFirst för granskning på Lions rådgivande kommittés (SAC) möte i januari 2017
  • 9 februari 2017: Sista datum för ansökan om Standard-, Core 4- (inklusive Lions Quest) och IAG-anslag för granskning på styrelsemötet i maj 2017
  • 9 maj 2017: Sista datum för ansökan om Standard-, Core 4- och IAG-anslag för granskning på styrelsemötet i augusti 2017

Anslagsinformation och ansökningsformulär

Ta reda på mer om LCIF:s anslagsprogram och visa anslagsansökningar här.

Katastrofanslag:

Standardanslag:

SightFirst-anslag:

Internationella assistansanslag:

Core 4-anslag:

section

Hoppa till toppen