Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Anslag

Anslag

section

Lions Clubs International Foundation (LCIF) beviljar anslagsmedel för att hjälpa Lions distrikt utveckla och genomföra storskaliga humanitära projekt. De humanitära anslagen hjälper medlemmarna att hjälpa fler behövande samt utöka sin påverkan både lokalt och globalt.

Stiftelsen beviljar stöd inom fyra serviceområden:

En miljard dollar i hjälpinsatser

Miljoner människor runtom i världen har haft nytta av mer än 13 000 anslag som totalt har uppgått till mer än USD 1 miljard. Antalet fortsätter att växa, delvis genom gåvor från stiftelser, företag, myndigheter och personer utanför Lions. Emellertid kommer majoriteten av LCIF:s medel från generösa donationer av Lions klubbar och medlemmar.

Anslagsframgångar

Tack vare generositet och hårt arbete bland Lions medlemmar, partner och andra som stödjer oss kunde LCIF bevilja ut 500 anslag på totalt USD 43 miljoner under verksamhetsåret 2016-2017. Dessa internationella anslag hjälper tusentals människor till ett bättre liv. Läs i detalj om dessa internationella anslag samt om projekt och personer som har hjälpt oss i vår årsrapport.

Exempel på några prestationer från verksamhetsåret 2015-2016.

  • 500 000 människor fick hjälp tack vare USD 9 480 060 i katastrofrelaterade anslag
  • 3 994 860 människor hjälpta tack vare USD 13 874 392 i humanitära anslag
  • 19 länder utökade Lions Quest-programmet tack vare USD 1 437 287 i Core 4-anslag
  • USD 7 965 350 i anslag gav stöd till vaccinationer av miljoner barn mot mässling och röda hund
  • USD 12 994 255 i SightFirst-anslag tillhandahöll ögonvård till mer än 22 300 000 miljoner människor, förbättrade 51 ögonvårdsenheter och/eller utbildade 23 643 anställda inom ögonvårdsområdet

Det sätt på vilket vi påverkar enskilda liv är det centrala i allt vi gör. Läs artiklarna om människor som påverkas direkt av eller är engagerade i LCIF:s arbete här.


Sista datum för anslagsansökan

med anledning av LCIF:s nya förtroenderåd, datum för dess möten och viss annan information om sista datum för ansökan har ändrats. Se evenemangskalendern för uppdaterad information om mötesdatum och sista dag för ansökan.

  • 10 oktober 2017: Sista datum för ansökan om standardanslag och Core 4-anslag (inklusive Lions Quest) för granskning vid styrelsemötet i januari 2018
  • 16 oktober 2017: Sista dag för ansökan om  SightFirst- anslag för granskning vid möte i SightFirst rådgivande kommitté (SAC) i januari 2018
  • 8 februari 2018: Sista dag för ansökan om standardanslag och Core 4-anslag för granskning vid på styrelsemötet i maj 2018
  • 12 maj 2018: Sista dag för ansökan om SightFirst- anslag för granskning vid möte i SightFirst rådgivande kommitté (SAC) i augusti 2018
  • 14 maj 2018: Sista dag för ansökan om standardanslag och Core 4-anslag (inklusive Lions Quest) för granskning vid styrelsemötet i augusti 2018

Anslagsinformation och ansökningsformulär

Ta reda på mer om LCIF:s anslagsprogram och visa anslagsansökningar här.

Katastrofanslag:

Standardanslag:

SightFirst-anslag:

Core 4-anslag:

section

Hoppa till toppen