Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Anslag

Anslag

section

Lions Clubs International Foundation (LCIF) beviljar anslagsmedel för att hjälpa Lions distrikt utveckla och genomföra storskaliga humanitära projekt. De humanitära anslagen hjälper medlemmarna att hjälpa fler behövande samt utöka sin påverkan både lokalt och globalt.

Stiftelsen beviljar stöd inom fyra serviceområden:

En miljard dollar i hjälpinsatser

Miljoner människor runtom i världen har haft nytta av mer än 13 000 anslag från stiftelsen som totalt har uppgått till mer än USD 1 miljard. Antalet fortsätter att öka tack vare gåvor från stiftelser, företag, myndigheter och personer utanför Lions. Majoriteten av LCIF:s medel kommer från generösa donationer av Lions klubbar och enskilda medlemmar.

Anslagsframgångar

Tack vare generositet och hårt arbete bland Lions medlemmar, partner och andra som stödjer oss kunde LCIF bevilja 500 anslag på totalt USD 43 miljoner under verksamhetsåret 2016-2017. Dessa internationella anslag hjälper tusentals människor till ett bättre liv. Läs mera i detalj om dessa internationella anslag och projekt samt hur människor har fått hjälp i vår årsrapport.

Exempel på några framgångar under verksamhetsåret 2016-2017.

 • 380 000 människor fick hjälp tack vare USD 5 693 221 i katastrofrelaterade anslag

 • 5 353 081 människor hjälpta tack vare USD 17 666 434 i humanitära anslag

 • 9 länder utökade Lions Quest-programmet tack vare USD 1 068 445 i Core 4-anslag

 • USD 5 436 500 i anslag gav stöd till vaccinationer av miljoner barn mot mässling och röda hund

 • USD 12 144 615 i SightFirst-anslag tillhandahöll ögonvård till mer än 107 132 689 människor, förbättrade 100 ögonvårdsenheter och/eller utbildade 335 786 anställda inom ögonvårdsområdet

Det sätt på vilket vi påverkar enskilda liv är det centrala i allt vi gör. Läs artiklar om människor som påverkas direkt av eller är engagerade i LCIF:s arbete här.

Sista datum för anslagsansökan

Titta i vår evenemangskalender för att se datum för möten och sista dag för ansökan.

 • 10 oktober 2017: Sista datum för ansökan om standardanslag och Core 4-anslag (inklusive Lions Quest) för granskning vid styrelsemötet i januari 2018

 • 16 oktober 2017: Sista datum för ansökan om SightFirst-anslag för granskning vid mötet i SightFirsts rådgivande kommitté (SAC) i januari 2018

 • 8 februari 2018: Sista dag för ansökan om standardanslag och Core 4-anslag för granskning vid styrelsemötet i maj 2018

 • 12 maj 2018: Sista datum för ansökan om SightFirst-anslag för granskning vid mötet i SightFirsts rådgivande kommitté (SAC) i augusti 2018

 • 14 maj 2018: Sista dag för ansökan om standardanslag och Core 4-anslag (inklusive Lions Quest) för granskning vid styrelsemötet i augusti 2018

Anslagsinformation och ansökningsformulär

Ta reda på mer om LCIF:s anslagsprogram och se anslagsansökningar här.

Katastrofanslag:

Matchande anslag:

 • Hur man ansöker om ett matchande anslag

 • Matchande anslag, kriterier/ansökan

  • *Nytt!* Uppdateringar som har gjorts av ansökan om matchande anslag:
   • Kriterium 5 – Förtydligande om kravet på lokalt matchande medel för klubbar som är involverade i och stödjer projektet.

   • Kriterium 11 – Förtydligande om eventuellt behov av ytterligare erkänsla till LCIF:s partner som stödjer projektet.

   • Regel 3 – Förtydligande om behovet av detaljerad information om roll för lokala medlemmar i projekt som genomförs utanför sökande distrikt.

   • Regel 7 – Förtydligande som förklarar att utrustning som har införskaffats, lånats, finansierats eller erhållit insättning för innan den internationella styrelsen har fattat sitt beslut inte är tillåtet, vilket gör att den inte kan tillgodoräknas.

SightFirst-anslag:

Lions Quest-anslag:

Diabetesanslag:

Leo serviceanslag:

section

Hoppa till toppen