Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Internationell assistans

Internationell assistans

section

Även om lionmedlemmar finns runtom i världen, vet de att de ingår i en internationell familj. Lionmedlemmar kan få den familjen att känna större samhörighet genom humanitär service som möjliggörs av internationella assistansanslag (IAG:er). IAG:er gör att lionklubbar i industriländer kan vara partner till lionklubbar i utvecklingsregioner i projekt som gör insatser i samhället. IAG:er ger medel till internationella assistansprogram för grundläggande sjukvård, utbildning och läsundervisning, rent vatten och sanitär utrustning, utveckling i landsbygden och hjälp till självhjälp, hjälp till blinda och andra personer med funktionsnedsättning samt miljöskydd.

IAG:er kan även ges till Lions internationella medicinska arbete och till stora center för återvinning av glasögon, projekt som har visat sig ha stor betydelse för människor i utvecklingsländer.

Det internationella assistansanslagsprogrammet ger anslag på mellan USD 5 000 och 30 000 på matchningsbasis. Ett distrikt kan bara ha ett sådant program i taget på gång eller godkänt.

Med anledning av att LCIF inrättat ett nytt Förtroenderåd, har tider för styrelsemöten och vissa sista datum för anslagsansökan ändrats. Efter januari 2016 ska ansökan om internationella assistansanslag på belopp större än USD 10 000 ha inkommit senast 90 dagar före styrelsemöten. Ansökningar granskas nu i januari, maj och augusti. Nästa sista datum för ansökan om IAG på mer än USD 10 000 är den 7 oktober 2016.

Material:

Exempel på aktuella internationella assistansanslag:

  • Frankrike, Distrikt 103-CC — Ett anslag på USD 9 700 gavs till lionmedlemmar i distrikt 103-CC för att utöka en grundskola på landsbygden i byn Ambohitsaratany på Madagaskar för att ge fler barn möjlighet att gå i skolan. Vi uppskattar att den nya utökningen kommer att kunna bli till fördel för 240 barn varje år.
  • Japan, Distrikt 337-A — Ett anslag på USD 16 500 gavs till lionmedlemmar i distrikt 337-A för att renovera japanska brandbilar för Filippinerna genom ett internationellt assistansanslag.

section

Hoppa till toppen