Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

SightFirst-anslag

SightFirst-anslag

section

SightFirst-anslag kan hjälpa ett barn se världen för första gången, rädda en by från en svår ögonsjukdom eller rädda någon som håller på att bli blind på grund av diabetesrelaterad ögonsjukdom. SightFirst-anslag gör SightFirsts mål, det vill säga att bygga upp omfattande ögonvård för att bekämpa de främsta orsakerna till blindhet och hjälpa blinda eller synskadade, till verklighet. Dessa anslag förbättrar sjukhus och kliniker, utbildar läkare, sköterskor och annan personal inom vården samt distribuerar mediciner och ökar kunskap om ögonsjukdomar.

Viktigast är de främsta orsakerna till blindhet och synnedsättning: Grå starr, trakom, okorrigerade brytningsfel, ögonsjukdomar på grund av diabetes och grön starr.

Lions distrikt samarbetar med SightFirst tekniska rådgivare med att skriva ansökningar om SightFirst-anslag och projektbeskrivningar.

Ansökningar om SightFirst-anslag måste vara LCIF tillhanda senast 90 dagar före mötet i SightFirst rådgivande kommitté, vilket hålls i januari och augusti. Klicka här för att se sista datum för ansökan.

Material om SightFirst-anslag:

Exempel på nyligen beviljade SightFirst-anslag:

 • Niger, distrikt 403-A1 - Ett anslag på USD 150 000 beviljades till Lions i Niger och Carter Center, för att stödja hälsovårdsmyndighetens insatser att utrota trakom som ett hälsovårdsproblem för allmänheten. Carter Center och Lions i Niger har finansierat totalt 7 270 ögonoperationer i landet under perioden september 2016 och maj 2017. De ytterligare anslagsmedlen till projektet kommer att finansiera 11 000 ögonoperationer under perioden september 2017 och augusti 2018.
 • Mali, distrikt 403-A1 - Ett anslag på USD 100 000 beviljades till Lions i Mali och Carter Center, för att stödja hälsovårdsmyndighetens insatser att utrota trakom som ett hälsovårdsproblem för allmänheten. Carter Center och Lions i Mali har finansierat totalt 384 ögonoperationer i landet under perioden september 2016 och maj 2017. De ytterligare anslagsmedlen till projektet kommer att finansiera 2 400 ögonoperationer under perioden september 2017 och augusti 2018.
 • Etiopien, distrikt 411-A - Ett anslag på USD 2 550 000 beviljades till Lions i Etiopien och Carter Center, för att stödja hälsovårdsmyndigheten i regionen Amhara och dess insatser att utrota trakom som ett hälsovårdsproblem för allmänheten i regionen. Carter Center och Lions i Etiopien har finansierat totalt 76 269 ögonoperationer i regionen under perioden september 2016 och maj 2017. Det nya anslaget till projektet kommer att finansiera ytterligare 133 991 ögonoperationer och distribution av 17 600 000 doser av Zithromax™ och Tetracycline under perioden september 2017 och augusti 2018.
 • Etiopien, distrikt 411-A - Ett anslag på USD 1 200 000 beviljades till Lions i Etiopien och Carter Center, för att hjälpa landet att utrota flodblindhet. Carter Center och Lions i Etiopien har finansierat distribution av 12 065 963 doser av Mectizan® under perioden september 2016 och maj 2017. Det nya anslaget kommer möjliggöra distribution av ytterligare 18 421 949 doser av Mectizan® under perioden september 2017 och augusti 2018.
 • Etiopien, distrikt 411-A - Ett anslag på USD 76 880 beviljades till Lions i Distrikt 411-A, för att möjliggöra Lions deltagande i informationsinsatser i samhället om trakom och flodblindhet samt utrotning av dessa sjukdomar i samarbete med Lions-Carter Center SightFirst-initiativ. Anslaget gör det möjligt för Lions att delta i massdistribution av läkemedel och att vara representant vid nationella möten om att förhindra blindhet i landet.
 • Uganda, distrikt 411-B - Ett anslag på USD 71 696 beviljades till Lions i distrikt 411-B, för att stödja informationsinsatser, utbildning om ögonhälsa samt särskilda insatser i 14 växande områden involverade i Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust för eliminering av trakom. Detta anslag kommer möjliggöra Lions deltagande i fem regionala möten och genomförande av 15 uppföljningsbesök på fältet.
 • Liberia, distrikt 403-A2 - Ett anslag på USD 400 705 beviljades till Lions i distrikt 403-A2, för att stödja ett omfattande tvåårigt ögonvårdsprojekt i områdena Margibi, Grand Bassa och Rivercess i Liberia. Anslaget kommer at finansiera ett ögonvårdscenter i Buchanan, Liberia, och kommer att utbilda totalt 33 personal inom ögonvård. Det uppskattas att mer än 500 000 personer kommer att ha nytta av detta projekt och att 1 600 gråstarroperationer kommer att genomföras.
 • Vietnam, ej distriktsindelat - Ett anslag på USD 50 000 beviljades till Vietnam National Institute of Ophthalmology, för att tillhandahålla omfattande ögonundersökningar och gråstarroperationer för låginkomsttagare i avlägsna regioner i norra Vietnam. Anslaget kommer under fem månader att stödja en mobil undersökningskampanj under vilken minst 568 operationer kommer att genomföras.
 • Papua Nya Guinea, distrikt 201-Q2 - Ett anslag på USD 645 066 beviljades till Lions i distrikt 201-Q2 och Brien Holden Vision Institute, för att stödja ett omfattande ögonvårdsprojekt under tre år i Port Moresby, Papua Nya Guinea. Anslagsmedlen kommer användas till att bygga ett ögoncenter för barn vid Lions National Resource Center for Eye Care, upprusta tre ögonkliniker vid Port Moresby General Hospital samt bygga upp en arbetsgrupp som arbetar med synfrågor, till exempel utbildning, information och ögonhälsa.
 • Indien, distrikt 322-F - Ett tilläggsanslag på USD 300 000 beviljades till Lions i distrikt 322-F, för att bygga Greater Lions Lala Vidhya Sagar Oswal Eye Hospital and Ophthalmic Training Institute. Detta tilläggsanslag kommer att stödja det SightFirst-anslag som LCIF beviljade till distrikt 322-F i augusti 2014. Sjukhuset kommer att invigas och vara i drift i december 2017.
 • Indien, distrikt 323-D1 - Ett anslag på USD 133 338 beviljades till Lions i distrikt 323-D1, för att under tre år uppgradera omfattande ögonvård avseende grå starr, diabetisk retinopati och grå starr vid Diwabilen Mohanlal Mehta Lions Eye Hospital i Ratnagiri. Anslaget kommer stödja uppgradering av två mindre ögoncenter, byggande av två nya ögoncenter och fem permanenta center.
 • Sri Lanka, distrikt 306-C2 - Ett anslag på USD 112 950 beviljades till Lions i distrikt 306-C2, för att under tre år uppgradera omfattande ögonvård avseende grå starr, grön starr, brytningsfel hos barn samt diabetisk retinopati vid Lions Sight Center vid Nawalapitiya District General Hospital. Anslaget kommer stödja uppgradering av en ögonvårdsenhet.
 • USA, Florida, distrikt 35N - Ett anslag på USD 190 000 beviljades till Lions i distrikt 35N (Florida) och Miami Lighthouse for the Blind, för att fokusera på skolbarn med brytningsfel, genom att under tre år tillhandahålla synundersökningar av olika slag, ögonkontroller samt glasögon. Anslaget kommer användas till utveckling av infrastruktur, genomföra synundersökningar och tillhandahålla ögonvård.
 • Argentina, distrikt O-2 - Ett anslag på USD 170 200 beviljades till Lions i distrikt O-2, för att tillhandahålla omfattande ögonvård, bland annat behandling av grå starr, diabetisk retinopati och grå starr vid San Javier Ophthalmological Center. Anslaget kommer användas till att genomföra utbildningskampanjer om ögonhälsa samt att uppgradera infrastruktur och utrustning.
 • Ej distriktsindelade områden - Ett anslag på USD 100 000 beviljades för att hjälpa tre länder i Mellanöstern och Afrika att genomföra undersökningar om människors tillgång till vård för diabetes och diabetisk retinopati, uppskatta samarbetsnivån inom dessa områden samt bedöma finansiella risker för patienterna.

SightFirst-forskning:

 • International Agency for the Prevention of Blindness - “Bhutan National Representative Follow-Up mRAAB Survey” USD 49 844.
 • Bowen University Teaching Hospital - “Alternative Method of Refractive Error Assessment in a Poor Resource Community Using Focometer” USD 20 656.
 • Orbis International - “A Randomized Trial of Low-Cost Model Eyes for Cataract Surgical Training of Rural Chinese Ophthalmologists” USD 94 090.
 • International Agency for the Prevention of Blindness - “Tool for the Assessment of Diabetic Retinopathy and Diabetes Management System (TADDS), Bolivia” USD 15 900.
 • Brien Holden Vision Institute - “Willingness to Pay and Barriers to Purchasing Children’s Spectacles in Cambodia” USD 99 957.

För information om tidigare beviljade anslag kontaktar du avdelningen Sight Programs via e-post SightFirst@lionsclubs.org.

section

Hoppa till toppen