Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Standardanslag

Standardanslag

section

En ambulans tillhandahålls i KambodjaMiljoner människor runtom i världen saknar tillgång till saker och tjänster som många av oss tar för givna. Genom standardanslagsprojekt får samhällen tillgång till utbildning, teknik, sjukvård, säkra lekplatser för barn och många andra förbättringar som förändrar livet. Standardanslag innefattar att ange vad ett samhälle bäst behöver och förverkliga detta på ett livsavgörande sätt.

Genom att ge matchande medel från USD 10 000 till USD 100 000 godkänns standardanslag för storskaliga Lions humanitära projekt som är den vanligaste typen av anslag som delas ut. Projekt måste tjäna många människor och måste gå utanför normala klubb- och/eller distriktsaktiviteter för insamling av medel.  Standardanslag ger vanligtvis medel för behov utrustning och infrastruktur. Vanliga projekt kan innefatta mobila sjukvårdsenheter, hospice, äldreboende, medicinenheter, hem för gatubarn, centra för blinda och handikappade, ögonkliniker, forskningscentra och skolor i utvecklingsländer.

Med anledning av att LCIF inrättat ett nytt Förtroenderåd, har tider för styrelsemöten och vissa sista datum för anslagsansökan ändrats. Efter januari 2016 ska ansökan om standardanslag ha inkommit senast 90 dagar före styrelsemöten. Ansökningar granskas nu i januari, maj och augusti. Nästa sista datum för ansökan om standardanslag är 7 oktober 2016.

Material för standardanslag:

Exempel på aktuella standardanslag:

  • Italien, Distrikt 108-IA1 — USD 74 463 gavs till lionmedlemmar i distrikt 108-IA1 för att hjälpa till att utrusta ett Lions syncenter som kommer att fokusera på att koordinera alla lionaktiviteter som rör syn. Vi uppskattar att nästan 12 000 personer kommer ha nytta av denna utrustning.

  • Bulgarien, Distrikt 130 — USD 57 600 gavs för att hjälpa Lions i distrikt 130 att utrusta en neonatalenhet på Multi-Profile Hospital for Active Treatment Ruse AD. Vi uppskattar att nästan 3 866 för tidigt födda barn kommer undersökas varje år.

  • Nigeria, Distrikt 404-B — Ett anslag på USD 75 000 gavs till Lions i distrikt 404-B för att hjälpa till att bygga ett hem för cancerpatienter som behandlas på Lagos State University Teaching Hospital. Vi uppskattar att över 500 cancerpatienter kommer att bo på hemmet varje år medan de får behandling.

section

Hoppa till toppen