Samordnarcenter

Som multipeldistrikts- eller distriktssamordnare för Lions Clubs International Foundation ingår du i ett team med 950 frivilliga lionmedlemmar som engagerar sig för att stärka stiftelsen. 

Samordnarna tjänar alltid som LCIF:s ambassadörer inom distriktet(en) genom att utföra följande uppgifter under en treårsperiod:  

  • öka kännedomen genom att utbilda lionmedlemmar om stiftelsens mål, insatser och betydelse,
  • hjälpa lionmedlemmar skicka in donationer och LCIF:s erkännandeansökningar, och
  • uppmuntra till stöd av stiftelse genom medelinsamlingsinsatser inom distriktet(en).   

Verktyg och resurser

Som hjälp för dessa insatser finns följande verktyg och resurser för dig:

Kalender — viktiga evenemang och möten (globalt och per konstitutionellt område) för samordnare.

Klubbesök — verktyg och information som hjälper samordnare göra lyckade besök hos lionklubbar.

Formulär och material — resurser som hjälper samordnare med marknadsföring och medelinsamling.

Nyheter — senaste nyheterna att dela med klubbar eller dina egna nyheter.

Rapporter — rapporter som hjälper samordnare att bli informerade om Lions donationsstatus och bidrar till medelinsamlingsmål.

Ytterligare resurser

Frågor om din roll som samordnare? Börja med att ladda ner broschyren LCIF-samordnares ansvar.

Du ingår i ett stort nätverk med lionledare, och det finns många som kan hjälpa dig med dina uppgifter, såsom LCIF:s styrkommitté och multipeldistrikts samordnare.

Tack för ditt arbete för Lions och stiftelsen. När vi samarbetar kan vi tjäna fler behövande runtom i världen än någonsin tidigare. Kontakta din kollega med frågor om din roll som distrikts- eller multipeldistriktssamordnare. Om du vill veta vem som är din LCIF-distriktssamordnare, e-posta personalen på LCIF Development.

print