Anslag på gång
Katastrof SightFirst Lions Quest

164 anslag godkända under 2011, på totalt USD 15 880 267

Mer anslagsinfo »
Anslag

LCIF ger anslagsmedel för att hjälpa liondistrikt utveckla och genomföra storskaliga humanitära projekt. Dessa anslag hjälper Lions att öka sin kontaktverksamhet och sin påverkan på det lokala och globala samhället för att hjälpa ännu fler behövande runtom i världen.

Stiftelsen ger stöd inom fyra serviceområden:

Miljoner människor runtom i världen har haft nytta av stiftelsens 10 263 anslag som totalt har uppgått till mer än USD 729 miljoner. Antalet fortsätter att växa, delvis genom gåvor från stiftelser, företag, myndigheter och personer utanför Lions. Men det allra mesta av LCIF:s medel kommer genom generösa donationer från lionklubbar och enskilda medlemmar.

Anslagsframgångar

Genom lionmedlemmars, partners och stödjandes generositet kunde LCIF dela ut 519 anslag på totalt USD 38,69 miljoner. Dessa anslag hjälper tusentals människor till ett bättre liv. Läs mer information i vår årsredovisning som kommer ut i december 2011 om dessa anslagsprojekt och personer som fått hjälp.

Sista datum för anslagsansökan

  • 12 februari 2015: Standard, Kärn 4 och IAG bidragsansökningar för översyn på April 2015 styrelsemöte
  • 29 april 2015: Standard, Kärn 4 och IAG bidragsansökningar för översyn på juni 2015 styrelsemöte
  • 8 maj 2015: Sightfirst bidragsansökningar för granskning av Sightfirst rådgivande kommitté (SAC) under augusti 2015
  • 20 jun 2015: Lions Quest bidragsansökningar för granskning av Lions Quest rådgivande kommitté (LAC) i augusti 2015

Anslagsinformation och ansökningsformulär

Ta reda på mer om LCIF:s anslagsprogram och visa anslagsansökningar här.

Katastrofanslag:

Standardanslag:

SightFirst-anslag:

Internationella assistansanslag:

Core 4-anslag:

print