SightFirst

När LCIF hjälper ett barn se världen för första gången, räddar en by från en svår ögonsjukdom eller räddar någon som håller på att bli blind på grund av diabetesrelaterad ögonsjukdom, gör SightFirst-anslag dessa insatser möjliga. SightFirst-anslag omformulerar SightFirsts mål — att bygga fullständiga synvårdssystem för att bekämpa de främsta orsakerna till blindhet och hjälpa blinda eller synskadade — till handling. Dessa anslag förbättrar sjukhus och kliniker, utbildar läkare, sköterskor och andra inom vården, och delar ut mediciner och ökar kunskapen om ögonsjukdomar och andra synproblem.

SightFirst-programmet bekostar högkvalitativa, hållbara projekt som ger synvårdservice, utvecklar infrastruktur, utbildar personal och/eller ger rehabilitering och utbildning i fattiga samhällen. Viktigast är de främsta orsakerna till blindhet och synnedsättning: gråstarr, flodblindhet, trakom, okorrigerade brytningsfel och, speciellt i industrivärlden, ögonsjukdomar på grund av diabetes och grönstarr.

Lions har samlat in mer än USD 415 miljoner till SightFirst-program och räddar synen runtom i världen. Lionsdistrikt arbetar med regionala tekniska rådgivare för SightFirst med att utveckla ansökningar och projektförslag för SightFirst-anslag.

print