Standard

En ambulans tillhandahålls i KambodjaMilljoner människor runtom i världen saknar tillgång till saker och tjänster som många av oss tar för givna. Genom standardanslagsprojekt får samhällen tillgång till utbildning, teknik, sjukvård, säkra platser för barn att leka och många andra revolutionerande förbättringar. Standardanslag handlar om att identifiera vad ett samhälle bäst behöver, och göra det till en verklighet som förändrar livet till det bättre.

Genom att ge matchande medel upp till USD 100 000 godkänns standardanslag för storskaliga Lions humanitära projekt som är den vanligaste typen av anslag som delas ut. Projekt måste hjälpa ett stort antal människor och måste ligga utanför en vanlig klubbs och/eller ett distrikts insamlingsaktiviteter.  Standardanslag ger normalt kapital för utrustnings- och infrastrukturbehov. Vanliga projekt kan innefatta mobila sjukvårdsenheter, hospice, äldreboende, medicinenheter, hem för gatubarn, centra för blinda och handikappade, ögonkliniker, forskningscentra och skolor i utvecklingsländer.

Med anledning av att LCIF inrättat ett nytt Förtroenderåd, har tider för styrelsemöten och vissa sista datum för anslagsansökan ändrats. Efter januari 2016 ska ansökan om standardanslag ha inkommit senast 90 dagar före styrelsemöten. Ansökningar granskas nu i januari, maj och augusti. Nästa sista datum för ansökan om standardanslag är 2 februari 2016.

print