Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Meddelande från LCIF

Meddelande från LCIF

section

Fortsätter kampen mot mörkret

Bästa lionmedlemmar.

Ända sedan Helen Keller utmanade Lions medlemmar att bli ”De blindas riddare i kampen mot mörkret” har Lions gjort just det. Lions medlemmar har fokuserat mycket av sina insatser på att återställa människors syn och bekämpa blindhet som kan förhindras i samarbete med Lions Clubs International Foundation (LCIF) och dess partner. Med tanke på Världsyndagen i oktober vill vi uppmärksamma de synräddande insatser som Lions och LCIF har gjort tillsammans. Sedan SightFirst-programmet inleddes har LCIF beviljat 1 287 SightFirst-anslag på totalt USD 342,6 miljoner. SightFirst-insatser genomförs i mer än 100 länder runtom i världen. SightFirsts arbete har resulterat i utrotning av flodblindhet i Guatemala, återställd syn för mer än 7 miljoner människor med grå starr och har förhindrat synnedsättning för mer än 30 miljoner människor. Utöver de enastående arbete som SightFirst utför har LCIF många samarbetspartner, vilka framgångsrikt räddar synen för människor i alla åldrar, till exempel Syn för barn som är ett samarbete mellan Johnson & Johnson Vision Care, Opening Eyes som är ett samarbete med Special Olympics International samt Projektet för utrotning av blindhet bland barn som är ett samarbete med Världshälsoorganisationen.

Jag ber alla medlemmar att när ni planerar klubbprojekt och funderar över hur LCIF kan stärka era insatser bör ni hålla kampen mot blindhet i minnet. Det uppskattas att 80 % av nedsatt syn och blindhet kan förhindras, så även om vi har åstadkommit oerhört mycket finns det fortfarande arbete kvar att göra. Jag vet att ni kommer fortsätta ”kampen mot blindhet” tillsammans med mig.

Med vänlig lionhälsning,

Chancellor Bob Corlew
Ordförande, Lions Clubs International Foundation

Tillhandahåll katastrofhjälp genom att stödja LCIF

Under de senaste månaderna har världen drabbats av flera stora naturkatastrofer. Tack vare generöst stöd från Lions medlemmar har LCIF kunnat hjälpa till och har samarbetat med lokala medlemmar för att leverera hjälpinsatser där de behövs allra mest. Det finns flera skäl till att överväga en donation till LCIF, att användas till katastrofhjälp, till exempel:

  • Ansvar och transparens: LCIF erhöll nyligen sin sjätte raka 4-stjärniga klassificering av Charity Navigator, vilket är något som bara 5 % av de granskade organisationerna har fått.
  • Omedelbara insatser: LCIF kontaktar lokala medlemmar på ett proaktivt sätt när katastrofer har slagit till och i många fall beviljas större katastrofanslag inom 48 timmar.
  • Erkänsla: Donationer till LCIF kvalificerar till Melvin Jones Fellowship.
  • Tillsyn: LCIF följer upp alla anslag, för att säkerställa att rapporter skickas in och att beviljade medel används på ett korrekt sätt.  
  • Expertis och påverkan: LCIF har stor expertis när det gäller att tillhandahålla långsiktiga hjälpinsatser efter katastrofer. När vi samarbetar och alla medlemmar stödjer oss kan vi uppnå ännu mer.  

Promenera i världen med LCIF

LCIF är stolt över att samarbeta med Johnson & Johnson Vision Care Companies i projektet Syn för barn. Nu kan du promenera, springa eller cykla för att samla in pengar till Syn för barn, oavsett var i världen du befinner dig. Allt du behöver göra är att ladda ner appen Charity Miles på din smarta telefon, välja ”Sight for Kids” och ta en promenad! LCIF kommer att få en donation för varje registrerad engelsk mil. Det har aldrig varit enklare att stödja detta viktiga initiativ. Hittills har Lions samlat in nästan USD 15 000 genom Charity Miles! Detta motsvarar nästan 90 000 km på cykel eller

Ladda ner Charity Miles

Diabetisk retinopati och Världsdiabetesdagen

Ett annat exempel på hur Lions arbetar hårt med ögonvård och att förhindra blindhet är i insatserna att minska diabetisk retinopati. Tisdag den 14 november 2017 infaller Världsdiabetesdagen och Lions kommer arbeta hårt tillsammans med LCIF, för att informera och utbilda människor om diabetes. Ett lysande exempel på detta är ett LCIF-finansierat projekt i Fiji, vilket har som mål att öka antalet undersökningar för att kunna upptäcka diabetisk retinopati. Lions i distrikt 202-K samarbetar med SightFirst, för att köpa in ny undersökningsutrustning samt öka sjukhusens kapacitet att vårda diabetespatienter. Projektet arbetar även med grön starr, grå starr och brytningsfel.

section

Hoppa till toppen