Stöd LCIF

Donera i dag

Berika människors liv runtom i världen. mer

News Release

Bausch + Lomb och Lions Clubs International Foundation
delar ut ett anslag på USD 150 000 till Siliguri Greater Lions Eye Hospital

Medlen ska ge stöd åt ett alldeles nytt program inriktat på gråstarr hos barn i Västbengalen, Indien

ROCHESTER, NY, 26 SEPTEMBER 2012 — Bausch + Lomb, det globala synvårdsföretaget, och Lions Clubs International Foundation (LCIF) har delat ut ett anslag till Siliguri Greater Lions Eye Hospital på USD 150 000 till stöd för ett lokalt utbildnings- och kapacitetsutbyggnadsinitiativ i Västbengalen, Indien. Sjukhuset ska använda pengarna till ett särskilt program för tidig upptäckt och behandling av gråstarr hos barn och andra synvårdsinsatser för barn. Anslaget möjliggörs genom Insatser för barn med gråstarr (PCI), ett samarbete mellan Bausch + Lomb och LCIF som identifierar, ger medel till och främjar innovativa metoder för att åtgärda synnedsättningar orsakade av gråstarr hos barn och andra ögonsjukdomar bland barn.

Världshälsoorganisationen bedömer att det finns 1,4 miljoner blinda barn i världen; varav 1 miljon bor i Asien.1,2 Indien har det största antalet blinda barn. Gråstarr hos barn -- medfödd, orsakad genom skada eller utvecklad -- är den vanligaste behandlingsbara orsaken till blindhet i barndomen, och den står för 10 till 30 procent av all blindhet i barndomen.

Siliguri Greater Lions Eye Hospital in Siliguri, Västbengalen, Indien, valdes bland ett flertal sökande i Sydasien på basis av dess omfattande handlingsplan. Kapacitetsanslaget ger utbildning för lokala ögonläkare, och utbildning av lokala lärare, primärvårdsgivare och andra lokala sjukvårdare så att de får lära sig att identifiera gråstarr hos barn och andra ögonsjukdomar i Jalpaiguri-distriktet, samt uppföljningsvård och rådgivning vid nedsatt syn. Sjukhuset kommer även att investera i ny optisk utrustning och genomföra ett flertal besöksaktiviteter i området för att undersöka 130 000 fattiga barn i Västbengalen. Institutionen kommer även att utföra gråstarroperationer som återställer synen och långsiktig uppföljningsvård för 200 barn från Jalpaiguri-distriktet och intilliggande delstater.

”Att identifiera barn som drabbats av gråstarr i barndomen kräver ett nära samarbete mellan lokala sjukvårdare och ögonläkare därför att barnen kan ofta inte förstå eller rapportera när de har problem med synen”, säger Kamalesh Guha, VD för Siliguri Greater Lions Eye Hospital. ”Det här anslaget kommer att ha mycket stor betydelse för de barn som drabbats av gråstarr och andra ögonsjukdomar, för det finns ingen annan särskild synvårdstjänst för barn i Nordbengalen, Indien.”

”Vi är glada åt att kunna ge Siliguri Greater Lions Eye Hospital medel som kan hjälpa dem att förverkliga deras vision om ett omfattande besöks- och utbildningsprogram för att minska förekomsten av gråstarr hos barn”, säger Joseph Barr, vice VD och ansvarig för kliniska och medicinska frågor på Bausch + Lomb. ”Det här anslaget är en fortsättning för PCI:s mål i Indien att ge ökad kännedom, behandling och synvårdstjänster av hög kvalitet i ett område som behöver det.”

Förslag samlades in genom en process som enbart byggde på inbjudan och som bara var fokuserad på Sydasien. PCI:s globala rådgivande styrelse, bestående av ledande synvårdsexperter från hela världen, granskade anslagsansökningar som kom in från nio institutioner i Nepal, Bangladesh och Indien innan den valde Siliguri Greater Lions Hospital i Västbengalen, Indien.

”LCIF är stolt över samarbetet med Bausch + Lomb genom Insatser för barn med gråstarr. Tillsammans förbättrar vi synvården för fattiga barn och deras familjer”, säger Wing-Kun Tam, ordförande för LCIF. "Det här anslaget förbättrar ytterligare den expertis och behandlingskvalitet som sjukhuset kan ge lokala barn som är beroende av oss för att säkerställa att de har så bra syn som möjligt."

PCI-anslag med framgång:

Tidigare i år delade PCI ut två små forskningsanslag på USD 50 000. Det första anslaget gick till ORBIS, en ideell organisation för global utveckling som arbetar med att utvärdera operationsservicen för barn med gråstarr i södra Afrika. Resultaten kommer att användas för att påverka utveckling och drift av 10 nya ORBIS-program för synvård till barn som ska utvecklas i Afrika fram till år 2020. Det andra anslaget, till International Centre for Eye Health (ICEH) baserat i London, leder en femårig samhällsbaserad bedömning av barn i Bangladesh, genom att utvärdera resultaten av deras gråstarroperationer.

Tianjin Eye Hospital i Kina fick det första PCI-anslaget för kapacitetsuppbyggnad från Bausch + Lomb och LCIF i maj 2011. Anslaget för kapacitetsuppbyggnad har givit sjukhusets barn- och gråstarrläkare fördjupad utbildning i kirurgiska tekniker. Som hjälp för upptäckt har informationsmöten hållits för att undervisa föräldrar och annan vårdpersonal på satellitenheter om barnsjukdomar. PCI-stöd har också gjort det möjligt för institutionen att köpa en ny omfattande databas för att förbättra kvaliteten på gråstarrtjänster, uppföljande vård och operationsresultat.

Om Insatser för barn med grå starr

Insatser för barn med grå starr startade i juni 2010 och är den första riktade globala insatsen för att förhindra gråstarr – en grumling av ögats naturliga lins – bland barn för att minska blindhet i barndomen. Insatser för barn med grå starr (www.PediatricCataract.org) använder resurser från både Bausch + Lomb och LCIF för att identifiera, finansiera och främja innovativa metoder för att lösa detta problem och ge långsiktig nytta för barn, deras familjer och hela samhällen. För mer information, besök www.PediatricCataractInitiative.org.

Om Bausch + Lomb

Bausch + Lomb är ett av de mest välkända och mest respekterade vårdföretagen i världen. Dess kärnverksamhet innefattar kontaktlinser och linsskötselprodukter, enheter och instrument för ögonoperationer, samt läkemedel inom ögonområdet. Företaget grundades år 1853 och har sitt huvudkontor i Rochester, NY, och har cirka 11 000 anställda i hela världen. Dess produkter finns i mer än 100 länder. Mer information finns på www.bausch.com.

Om Lions Clubs International Foundation

Lions Clubs International Foundation är den anslagsbeviljande delen inom Lions Clubs International, världens största serviceklubborganisation med mer än 1,35 miljoner medlemmar i 46 000 klubbar i 208 länder och geografiska områden runtom i världen. LCIF rankades av tidningen Financial Times som den främsta icke-statliga organisationen att samarbeta med. Lions är välkänd för sitt åtagande att förhindra blindhet i hela världen. Läs mer på www.lcif.org.

REFERENSER
1. VISION 2020 Action Plan 2006-2010, World Health Organization
2. Visual impairment and blindness; Fact Sheet N°282 (June 2012), World Health Organization

# # #

Mediakontakter:
Elizabeth Harness Murphy
Global information, Bausch + Lomb
(585) 338-8528 eller elizabeth.murphy@bausch.com

Allie Stryker
Kommunikationskoordinator
Lions Clubs International Foundation
(630) 468-7030 eller allie.stryker@lionsclubs.org

print