Anslag på gång
Katastrof SightFirst Lions Quest

164 anslag godkända under 2011, på totalt USD 15 880 267

Mer anslagsinfo »
JAG ÄR LIONMEDLEM DÄRFÖR ATT...
Lions Quest classroom
Jag inbjuder alla lionkamrater i hela världen att arbeta med och stödja det underbara programmet Lions Quest. Materialet är underbart och inte bara barn har tillgång till det, utan även familjer. Gensvaret är enormt. Vi formar bättre medborgare, regioner, städer och länder.
Lionmedlem Maribel Tejera Colina
Grundskolerektor och Lions Quest-utbildare, Barranquilla, Colombia
Klicka här för mer info »
Vår påverkan
För mer än 40 år sedan hjälpte LCIF behövande människor för första gången genom att hjälpa översvämningsoffer i South Dakota, USA. Genom stöd från Lions och våra partner har vi sedan dess kunnat utöka vårt servicearbete både till omfattning och utbredning och blivit en internationellt erkänd humanitär organisation. Stiftelsen har funnits på plats för människor som haft det svårt runtom i världen genom att dela ut USD 708 miljoner till att återställa syn, göra katastrofinsatser, stödja ungdomar och uppfylla humanitära behov.


LCIF inte bara förser lionmedlemmar med viktiga anslagsmedel så att de kan genomföra ambitiösa och omtänksamma serviceprojekt. Vi letar även upp behov i världen som inte uppfyllts och skapar program för att uppfylla dem. Genom program som SightFirst, Lions Quest och Opening Eyes har stiftelsen arbetat för att vidta åtgärder för att förbättra livet för miljoner människor. Men lita inte på våra ord — läs historier från dem som direkt påverkats av eller varit engagerade i vårt arbete på kommande sidor. Den effekt vi kan åstadkomma för enskildas liv är kärnpunkten i allt vi gör.

print