Stöd LCIF
more

Donera i dag

Stöd Lions mässlingsinsats more

En spruta, ett liv: Lions mässlingsinitiativ - Lions arbete

Lions i Nigeria håller upp en skylt för att marknadsföra mässlingskampanjen.

År 2010 fick Lions och LCIF ett första anslag från Bill & Melinda Gates Foundation för att hjälpa till att bekämpa mässlingen inom fyra specifika regioner: Etiopien, Madagaskar, Mali och Nigeria. Lionmedlemmar som var engagerade i detta pilotinitiativ fokuserade sina insatser på tre huvudområden: (1) förespråkade engagemang på lokal, regional och nationell nivå, (2) direkt engagemang i social marknadsföring och (3) insamling av ekonomiskt stöd. Insatserna av lionmedlemmar och mässlingsinitiativets partner var mycket framgångsrika och ledde till att 41 miljoner barn blev vaccinerade i dessa fyra länder.

Tack vare framgången med detta pilotinitiativ och den roll som Lions har i samhällen runtom i världen gav Gates Foundation till LCIF ett utmanande bidrag på USD 5 miljoner i oktober 2011. Lions och LCIF ombads att matcha detta anslag med USD 10 miljoner – vilket skulle ge USD 15 miljoner till kampen mot mässlingen. Lions klarade utmaningen i oktober 2012 vilket hjälpte till att vaccinera mer än 150 miljoner barn mot mässlingen under 2012.

Utöver ekonomiskt stöd började lionmedlemmar att aktivt stödja vaccinationskampanjer i ett flertal regioner: Kamerun, Haiti, Kenya, Nepal, Uganda och Zambia. Lionmedlemmar i pilotområdena fortsatte sina kampanjinsatser och lionklubbar i många mässlingsprioriterade länder började aktivt planera för kommande kampanjer.

Nu fortsätter LCIF insatserna att hjälpa barn runtom i världen med dessa vaccinationer genom att lova samla in USD 30 miljoner till år 2017, då Lions Clubs International firar 100-årsjubileum. Om Lions och LCIF klara detta mål genom att samarbeta med GAVI Alliance kommer bidragen att matchas av Englands Department for International Development (DFID) och Bill & Melinda Gates Foundation, vilket gör att LCIF och Lions kan tillhandahålla USD 60 miljoner till vaccinationer.

Varför hjälpa till?

Lionmedlemmaar och barn från Nepal som fått sprutor mot mässlingenDet återstår ännu mycket arbete i kampen mot mässlingen, men Lions har styrkan att hjälpa till att utrota sjukdomen. Genom att bidra till LCIF kan Lions hjälpa barn i alla länder där mässlingen fortfarande är ett stort folkhälsoproblem. Lionmedlemmarnas donationer kombineras med alla donationer till mässlingsinitiativet för att öka insatserna runtom i världen.

I en studie som genomfördes på 1 700 lionmedlemmar före pilotprogrammet uttryckte 90 procent sitt stöd för Lions mässlingsinitiativ, och 90 procent av dem uttryckte en personlig motivation att bidra till programmet. Kommentarer innefattade: ”Det här är en underbar möjlighet att hjälpa till att utrota en sjukdom!” och ”Mässlingen påverkar barn och deras syn, så det är en logisk utökning av vad vi redan gör”.

Lionmedlemmarna tror också att En spruta, ett liv: Lions mässlingsinitiativ är ett fantastiskt tillfälle till medlemstillväxt och att mässlingsinitiativets partnerskap med Gates Foundation och andra är värdefulla på lång sikt.

Lionmedlemmarna stödjer LCIF och En spruta, ett liv: Lions mässlingsinitiativ, donera online. Bidragen kan räknas för ett erkännande gällande Melvin Jones Fellowship.

För att läsa om Lions senaste insatser för utrotning av mässlingen och få andra uppdateringar om mässlingen, besök avsnittet Nyheter om mässlingen på vår webbplats.

print