En spruta, ett liv: Material för Lions mässlingsinitiativ

Det finns mycket material från LCIF för att hjälpa till att öka kännedomen och medlen för En spruta, ett liv: Lions program mässlingsinitiativet

Measles logologotyp
Ladda ner En spruta, ett liv: Logotypen för Lions mässlingsinitiativ har skapats speciellt för detta nya program.

Publikationer

Annonser
Visa annonsen för huvudkontorets decemberutgåva av tidningen LION som har översatts och delats ut till andra utgåvor runtom i världen.

Video

Ladda ner

Visa Lions mässlinginitiativ: Fira vårt pilotår. Den här videon firar pilotåret för Lions mässlinginitiativ då vi vaccinerat 41 miljoner barn i fyra afrikanska länder. Speltid: 4.34 minuter, endast på engelska.

Presentationer
Lär dig mer om programmet eller visa en presentation på ett kommande lionmöte.

Mer material utvecklas för närvarande och blir tillgängligt i december 2011 och januari 2012.

print