Våra program

The Lions Clubs International Foundation (LCIF) stödjer och utvecklar program som tjänar behövande överallt i världen. Med lionmedlemmarnas engagemang och arbete kan LCIF förbättra livet för miljoner genom våra viktiga insatser.

Våra program fokuserar på fyra huvudområden:

Bevara syn
Sedan 1990 har SightFirst gjort god synvård tillgänglig för dem som bäst behöver den. SightFirst har gjort det möjligt för mer än 30 miljoner människor att få bättre eller återställd syn.

Hjälpa ungdomar 
Under de senaste 25 åren har 12 miljoner ungdomar i 66 länder haft nytta av Lions Quest, vårt ungdomsutvecklingsprogram från förskolan till studenten.

Tillhandahålla katastrofhjälp
Vid katastrofer tillgodoser Lions omedelbara behov såsom mat, vatten och tak över huvudet med medel från LCIF. För storskaliga katastrofer engagerar sig stiftelsen i att hjälpa samhällen med återuppbyggnad för framtiden.

Humanitära insatser 
LCIF är aktiv med ett flertal humanitära insatser såsom stöd till att bygga bostäder för handikappade, genomföra synundersökningar på Paralympics-idrottare och bekämpa mässlingen.

print