Anslag på gång
Katastrof SightFirst Lions Quest

164 anslag godkända under 2011, på totalt USD 15 880 267

Mer anslagsinfo »
Syn

En pojke i Colorado, USA, har fått bättre synLCIF är ledande i att tillhandahålla stöd för prevention av blindhet som kan undvikas och återställa synen för människor runtom i världen. Våra synvårdsprogram spänner från att utveckla och förbättra synvårdssystem till att ge synåterställande operationer och behandlingar och att dela ut mediciner till dem som löper störst risk att få ögonsjukdomar.

SightFirst: Lions Syn till alla

Sedan dess start år 1990 har SightFirst-programmet haft en viktig roll i att minska blindhet i hela världen. Det är bara genom samarbetsinsatser av lionmedlemmar, våra partner, lokala hälsovårdsmyndigheter, synvårdsspecialister och andra privata organisationer som SightFirst har kunnat hjälpa 30 miljoner människor att få förbättrad eller återställd syn. SightFirst är en ledande medlem i VISION 2020, ett globalt initiativ för att utrota blindhet som kan förhindras.

SightFirst fokuserar på att bygga omfattande och hållbara synvårdssystem, och ger medel till projekt som tillhandahåller synvårdstjänster, bygger eller stärker synvårdsenheter, utbildar yrkesfolk och ökar kunskapen om synhälsa i utsatta samhällen. Genom tinsamlingskampanjer investerar Lions USD 415 miljoner i SightFirst-programmen för att utöka tjänsterna till ännu fler behövande i hela världen. Med en genomsnittskostnad på bara USD 6 för att återställa en persons syn eller förhindra blindhet, kommer miljoner fler att få synens gåva.

Partnerskapsinitiativ
Många av LCIF:s synvårdsinitiativ är resultatet av starka partnerskap med grupper som delar vårt engagemang att bevara syn.

Bekämpar sjukdomar
För att förbättra synhälsan engagerar sig SightFirst för att förstå orsaker, effekter och lösningar på världens stora ögonproblem och sjukdomar.

print