Ungdom

Sedan LCIF bildades för nästan 40 år sedan har stiftelsen engagerat sig i att hjälpa behövande barn och ungdomar överallt i världen. Vi når ut till tusentals ungdomar varje dag genom ett flertal program som hjälper dem njuta av att vara barn och växa till framgångsrika vuxna.

Lions Quest

Lions Quest in the Philippines

The program is having a huge, global impact. View a video about the program in India.

Mer än 12 miljoner ungdomar har lärt sig positiva livsfärdigheter genom Lions Quest, vårt mest omfattande program för ungdomar. Programmet används från förskolan till studenten och lär ut positiva ungdomsutvecklings- och preventionsfärdigheter, och det förenar hemmet, skolan och samhället för att uppfostra duktiga och friska ungdomar. Mer än 500 000 lärare har utbildats för att genomföra programmen, som stödjer deras karaktärsutveckling, sociala och emotionella inlärning, sunda värderingar, prevention mot våld och drogmissbruk samt lär dem tjäna. 

Lions arbetar med skolor för att införa programmet och samarbetar ofta i samhällsprojekt om att lära sig tjäna.

Programmet har fått mycket lovord från lärare och bra betyg av statliga myndigheter. Under de senaste 25 åren har programutvecklare, skoldistrikt, universitet och oberoende forskningsföretag genomfört programutvärderingar som visar att Lions Quest-programmet förbättrar provresultat, ändrar attityder och åsikter om drogmissbruk och våld, minskar förekomsten av disciplinproblem, minskar risken att sluta skolan i förtid och minskar användningen av alkohol, tobak och andra droger.

Lions Quest utökas kontinuerligt och är i dag aktivt i 66 länder, och programmaterialet har översatts till 31 språk. Läs artiklar om dem som fått hjälp av programmet.

print