Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Framgångar

Framgångar

section

LCIF har beviljat mer än USD 1 miljard i anslagsmedel och har uppnått många framgångar mot vårt mål att stödja lionmedlemmarnas hemorter och deras globala hjälpinsatser. Vi är stolta över dessa stora siffror, men vi är ännu mer stolta över hur vi har nått ut till behövande människor och skapat verklig förändring. Med hjälp av lionmedlemmar, donatorer och våra partner hoppas vi kunna fortsätta att lägga till ännu mer på vår lista över humanitära framgångar. 

Enligt internationella experter kan 80 procent av all synnedsättning undvikas. SightFirst är stiftelsens program som på ett långsiktigt och systematiskt sätt bekämpar blindhet och synnedsättning som kan förebyggas runtom i världen. Genom SightFirst finansierar LCIF projekt som bygger upp omfattande synvård, för att bekämpa de största orsakerna till blindhet/nedsatt syn samt att hjälpa människor som är blinda eller har nedsatt syn. Programmet stödjer bärkraftiga projekt av hög kvalitet som tillhandahåller ögonvård, utbildar personal, utvecklar infrastruktur samt tillhandahåller rehabilitering och utbildning i områden som annars inte skulle ha tillgång till dessa insatser. SightFirst har totalt investerat USD 336,23 miljoner i 1 266 projekt i 116 länder, vilket har resulterat i:

Framgångar inom synvård

 • Återställt synen för 9,1 miljoner människor genom gråstarroperationer
 • Byggt eller utökat 1 520 ögonsjukhus/kliniker/enheter
 • Utbildat mer än 1,57 miljoner ögonläkare, optiker, sköterskor, lokal sjukvårdspersonal och annan personal 
 • Lanserat världens allra första initiativ att bekämpa blindhet bland barn tillsammans med Världshälsoorganisationen samt etablerat eller stärkt 54 synvårdscenter för barn där 153 miljoner barn har fått vård
 • Har genomfört ledarutbildning vid 276 enheter

De investeringar som SightFirst har gjort har dessutom varit oerhört viktiga i att hjälpa regeringarna i Colombia, Ecuador, Guatemala och Mexiko att stoppa spridningen av flodblindhet samt att minska sjukdomens påverkan i Kamerun, Etiopien, Mali och Uganda.

Framgångar inom katastrofhjälp

 • Beviljat totalt mer än USD 100 miljoner i katastrofhjälp
 • Samlat in USD 15 miljoner efter tsunamin i södra Asien, USD 5 miljoner för projekt efter orkanen Katrina i fyra delstater i USA, USD 3 miljoner efter jordbävningen i Kina, USD 6 miljoner efter jordbävningen i Haiti och USD 21 miljoner efter jordbävningen och tsunamin i Japan.

Framgångar inom ungdomsprogram

 • Engagerat mer än 13 miljoner elever i ungdomsutvecklingsprogrammet Lions Quest
 • Utbildat mer än 550 000 lärare att implementera Lions Quest i skolor och idrottsklubbar
 • Implementerat Lions Quest i 85 länder
 • Kursplanen är översatt och anpassad till 36 språk

Framgångar inom humanitära insatser

 • Genomfört synundersökningar för mer än 350 000 Special Olympics-idrottare från 85 länder genom programmet Opening Eyes
 • Vaccinerat 41 miljoner människor i Afrika inom pilotprojektet Lions mässlingsinitiativ
 • Byggt mer än 1 000 Habitat for Humanity-bostäder för handikappade

section

Hoppa till toppen