Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Katastrofarbete

Katastrofarbete

section

Lions Clubs International Foundation har stor erfarenhet av att ge omedelbar och långsiktig hjälp efter katastrofer. Lokala medlemmar och lionledare bedömer de omedelbara behoven och utvecklar en långsiktig återuppbyggnadsplan. LCIF:s personal är engagerad i planeringen. Vi stannar så länge som krävs för att avsluta katastrofarbetet och hjälpa offren att få sina liv i ordning. Läs mer om vårt katastrofarbete i vårt Katastrofprospekt.

Ger katastrofhjälp genom LCIF

 • Varje år delar stiftelsen ut miljoner i anslag till katastrofhjälp. Under de senaste 10 åren har stiftelsen delat ut mer än USD 100 miljoner.
 • Tog fram USD 6 miljoner för jordbävningen i Haiti, USD 15 miljoner efter tsunamin i södra Asien, USD 5 miljoner för projekt kring orkanen Katrina i fyra delstater, USD 3 miljoner för jordbävningen i Kina och USD 3 miljoner efter förödelsen den 11 september, 2001 och assistans till otaliga andra katastrofer.
 • Donatorer kan lita på att medel som anförtros LCIF kommer att stödja insatser som gör skillnad i samhällen och förändrar liv.
 • Projekten genomförs av lokala lionmedlemmar, som ingår i ett nätverk av 1,35 miljoner medlemmar i 208 länder och geografiska områden runtom i världen.
 • Se en video med höjdpunkterna från LCIF:s katastrofhjälpsarbete.

Hjälpinsatser efter superstormen Sandy i USA

Lions Clubs International Foundation mobiliserade USD 740 000 för att hjälpa dem som drabbades av superstormen Sandy år 2012, inklusive ett stort katastrofanslag på USD 100 000. Några exempel på LCIF-anslag på gång innefattar: 

 • Conneticut, distrikt 23-C: Lions ALERT-teamet arbetade för att ge gemensamma måltider i tillfälliga boenden och på andra platser där måltider behövs.
 • Maryland, distrikt 22-B: Lions tillhandahöll kit för personlig hygien som innehöll tandborste, tandkräm, handdukar, tvål mer mera till 400 evakuerade familjer som inhystes i ett lokalt kommuncenter.
 • New Jersey, Distrikt 16-A, 16-B, 16-C, 16-D och 16-E: Lions samarbetade med lokala matbanker för att tillhandahålla mat, vatten och filtar till behövande boende.
 • Flatlands Lions Club/distrikt 20-K1 i New York, USA gick samman med Gerritsen Beach Cares Long Term Recovery-programmet för att hjälpa äldre, sjuka och boende/familjer med de största ekonomiska svårigheterna för att återuppbygga deras hem.
 • Lionmedlemmarna i New Jersey gör hemreparationer för personer med låg inkomst som saknar försäkring och som inte fick anslag från Federal Emergency Management Agency (FEMA). Genom att fokusera på samhället Jersey Shore kommer lionmedlemmar och lionvolontärer att göra grundläggande reparationer för att göra hus beboeliga igen.

Det var inte endast lionmedlemmarna i de drabbade områdena som gav hjälp till de behövande. Många generösa lionmedlemmar skickade utrustning, anordnade insamlingar och gjorde donationer till LCIF:s fond för katastrofhjälp. Se en video av LCIF och Lions insatser här.

Renande Pierre-Louis står framför sitt nya hem.Katastrofhjälp efter jordbävningen i Haiti

 • Efter att jordbävningen drabbade Haiti år 2010 etablerade Lions omedelbart tre tältbyar för att logera 2 500 personer. Nu hjälper Lions till att återuppbygga viktig infrastruktur.
 • LCIF samarbetar med Food for the Poor för att bygga 400 permanenta bostäder och ett samhällscenter som ger yrkesutbildning. LCIF står för USD 1,5 miljoner och Food for the Poor bidrar med USD 1,28 miljoner.
 • Lionmedlemmarna i MD 105 England, Skottland, Isle of Man, Nordirland, Irland, Wales och Kanalöarna donerade över USD 700 000 varav något har använts för att bygga ett nytt yrkesträningscenter för Montfort-institutet för döva i Port-au-Prince.
 • 600 familjer i Haiti flyttade in i nya, tillfälliga hem tack vare ett gemensamt initiativ mellan LCIF, Lions i MD111 Tyskland och HELP, en internationell privat organisation. Familjerna är de som från början bodde provisoriskt i Lions tältbyar. LCIF gav USD 1,4 miljoner till detta projekt.
 • Fyra klassrum och ett laboratorium ingår i den nya National Nursing School of Port au Prince där 350 elever per år ska studera. Även före jordbävningen rådde det brist på utbildad sjukvårdspersonal, särskilt sjuksköterskor. LCIF gav USD 368 421, eller 27 procent, av den totala projektkostnaden för byggnation och utrustning. Projektet genomförs i partnerskap med HumaniTerra International (HTI), en privat organisation som ägnar sig åt kirurgi.
 • Lions återuppbyggde Notre Dame School i Port-au-Prince genom ett internationellt assistansanslag med franska Lions i distrikt 103-SW. Skolan, grundad år 1978, tar in elever från fattiga familjer och får stöd av den privata organisationen SOS Enfants Sans Frontiers (Children without Borders). Skolan fick svåra skador i jordbävningen 2010. Tills skolan återuppbyggdes var de 361 eleverna tvungna att gå i skola i provisoriska lokaler på andra platser. 

Peng Hue Lions Village i Sichuan-provinsen, Kina

 • LCI är den enda frivilligorganisation som är godkänd av den kinesiska regeringen.
 • En by förstördes i centrala Kina i en jordbävning 2008.
 • Åttio bostäder överlämnades vid en ceremoni i oktober 2009, vilket var en del i ett projekt i två faser för att bygga mer än 150 bostäder.
 • Lionmedlemmar i Kina samarbetade med byborna i uppbyggnadsprocessen, och en del reste dit 10 gånger och hjälpte till praktiskt, samt donerade material.
 • Återuppbyggde även tre skolor i samma område och de öppnades i september för skolåret,

Hjälpinsatser i fyra delstater efter orkanen Katrina

 • Tog fram USD 5 miljoner till omedelbara och långsiktiga insatser i delstaterna Alabama, Florida, Louisiana och Mississippi efter orkanen 2005.
 • Det uppskattas att 3 miljoner människor blev hjälpta av Lions insatser.
 • Insamlade medel hjälpte till att återuppbygga och utrusta skolor, återuppbygga eller inrätta ögonkliniker och ögonbanker, tillhandahålla stöd och rehabilitering till handikappade, reparera Lions läger och ett flertal andra projekt.
 • Lionmedlemmar från hela USA och Kanada körde förnödenheter till drabbade områden.
 • Fortsatte med långsiktig katastrofhjälp, bland annat genom att nyligen färdigställa den toppmoderna gymnasieskolan i Chalmette, Louisiana där den gamla gymnasieskolan totalförstördes, bygga om Twelve Baskets matbank i Mississippi, och bygga om Camp Wilkes i Mississippi.

Byar och ekonomin återuppbyggdes i Södra Asien efter tsunamin.

 • LCIF beviljade mer än USD 15 miljoner till långsiktiga återuppbyggnadsinsatser i fyra länder, Thailand, Indien, Indonesien och Sri Lanka.
 • Återuppbyggde mer än 4 000 bostäder och dessutom har samlingscenter, hälsovårdscenter, skolor och barnhem byggts.
 • Återuppbyggnadsinsatserna är nu slutförda i Indonesien och Thailand, projekt förväntas bli färdigställda inom ett år i Sri Lanka och projekt pågår i Indien.

Lions gör hjälpinsatser efter attackerna 11 september 2001

 • Samlade in USD 3,2 miljoner för hjälpinsatser efter attackerna.
 • Köpte nödvändiga räddningsverktyg, sände containrar där katastrofarbetare kunde sova och värma sig, etablerade kommunikationsnätverk för e-post, telefoner och webbplatser, höll flera lägerreträtter för offrens familjer.

section

Hoppa till toppen