Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Katastrofhjälp

Katastrofhjälp

section

Lions tillhandahåller vatten på flaska efter en katastrof i Tennessee.

LCIF:s engagemang för katastrofinsatser går tillbaka till vår början, då vi delade ut vårt första anslag till en översvämningsinsats i South Dakota, USA. Närhelst och varhelst katastrofer inträffar är Lions ofta bland de första att erbjuda hjälp — och LCIF är alltid med, redo att stödja deras insatser med ekonomiska bidrag via Lions katastrofhjälpsprogram. LCIF, lokala lionmedlemmar och lionledare samarbetar för att bedöma de omedelbara behoven och snabbt ge den hjälp som offren bäst behöver. Den här gräsrotsmodellen har visat sig effektiv vid tragedier runtom i världen, såsom orkanen Maria, jordbävningen i Italien 2016 och översvämningen i Japan 2017. Lionmedlemmarna vet att en katastrof kan drabba allas hemorter, oavsett om det är på andra sidan jordklotet eller på hemmaplan. Därför har LCIF under de senaste 50 åren beviljat mer än USD 180 miljoner till olika program för katastrofhjälp runtom i världen.

Tack vare det stöd som Lions kontinuerligt ger LCIF finns Nödhjälpsanslag omedelbart tillgängliga för att tillgodose basbehov som mat, vatten, kläder och mediciner. Vi har lärt oss av våra erfarenheter att när katastrofoffer får snabb hjälp ger detta den styrka som behövs för att överleva chocken och förlusten och även en smula hopp för framtiden.

Efter att omedelbara behov har tillgodosetts glöms inte katastrofoffren bort. LCIF fortsätter att engagera sig för den viktiga återuppbyggnaden av bostäder och liv som måste göras, ofta långt efter katastrofen. Genom Större katastrofanslag hjälper LCIF till med långsiktiga återuppbyggnadsprojekt för att hjälpa offer att återgå till sina liv och få tillbaka sin självständighet.

Centralt för LCIF:s katastrofinsatser är de personer och familjer som era donationer når ut till. 

Donera till LCIF:s pågående katastrofinsatsfond.

Ta reda på hur man ansöker om ett Nödhjälpsanslag

section

Hoppa till toppen