Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Japan-insats

Japan-insats

section

Gör hjälpinsatser i Japan

Lions Clubs International Foundation samlade in mer än USD 21 miljoner för katastrofhjälp för Japan, bland annat LCIF-anslag och donationer från lionmedlemmar världen över.

Med mer än 100 000 medlemmar i Japan genomfördes hjälpinsatser efter den förödande jordbävningen och tsunamin 11 mars. Läs berättelserna om tre lionklubbar som drabbades speciellt hårt av tsunamin online här.

Vår katastrofhjälp för Japan

LCIF hjälpte Lions med att bland annat tillhandahålla utrustning för att stödja offer som evakuerades till tillfälliga bostäder, tillhandahålla betydande medicinsk utrustning för sjukhus, bland annat en helkroppsenhet för att upptäcka strålning, synvårdsutrustning och en röntgenmaskin, samt assistans för ett projekt för ekonomisk återhämtning.

Andra LCIF-anslag för katastrofhjälp innefattade:

USD 1 miljon för att tillhandahålla 2 000 högtryckstvättar för att minska strålningsnivåerna. Tvättarna kommer användas för att ta bort strålning eller rengöra fasader på privata byggnader och senare i bostäder, vilket bedöms hjälpa 200 000 människor.

Lions delar ut mat till äldre.USD 1,2 miljoner för att ge köksförnödenheter och utrustning på tre platser längs Tohoku-kusten för att hjälpa till att återupprätta Japans fiskrestauranger och tillverkningsindustrier. Den lokala regeringen tillhandahöll mark och byggnader.

USD 1,5 miljoner för att skapa en speciell offerassistansfond och Lions lednings- och driftscenter i Japan som fokuserar på långsiktiga insatsbehov.

USD 397 403 för att hjälpa till att bygga tvättinrättningar i Minami Sanriku och Ishinomaki eftersom många människor i svårt skadade områden inte hade tillgång till tvättmaskiner och torkskåp. Lions samarbetade också med myndigheterna för att få fram mark. Som hjälp till att återetablera Lions-möten fanns det även allmänna mötesutrymmen på dessa platser. Ungefär 3 000 personer förväntas använda enheterna.

USD 311 688 för att tillhandahålla nödradioutrustning för tillfälliga bostäder, där det inte fanns mottagning och meddelanden. De 3 000 enheterna hjälpte cirka 30 000 människor.

Lions samarbetade med Tasuki Project, en organisation som levererar personliga väskor med förnödenheter till katastrofoffren för att hjälpa till att bekosta utdelningen av dessa väskor. Dessutom mötte Lions med Röda Korset i Japan för att ta fram gemensamma lösningar på kortare och längre sikt, såsom blodgivarkampanjer för att åtgärda den stora bristen.

Tack för din hjälp

Donatorer kan lita på att medel som anförtros LCIF kommer att stödja insatser som gör skillnad i samhällen och förändrar liv. Stiftelsen har mer än 40 års erfarenhet av katastrofhjälp och alla medel administreras av lokala medlemmar i Lions i deras respektive område.

"På uppdrag av alla lionmedlemmar i Japan ber vi att få tacka er alla för ert stöd", sade Lions Clubs tidigare internationella direktor Yasumasa Furo. Lionmedlemmarna uppskattade det omedelbara gensvaret från stiftelsen och Lions i hela världen.

Donationer kan göras till LCIF:s katastroffond för att stödja denna katastrof och andra katastrofer runtom i världen.

section

Hoppa till toppen