Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Hjälpinsats efter tyfonen i Filippinerna

Hjälpinsats efter tyfonen i Filippinerna

section

Ger katastrofhjälp efter tyfonen Haiyan.Lions på Filippinerna ger hjälp efter tyfonen

Lions Clubs International Foundation har gett mer än USD 2 miljoner för katastrofhjälpsinsatser i Filippinerna efter tyfonen Haiyan (lokalt känd som tyfonen Yolanda).

Det finns 12 600 lionmedlemmar på Filippinerna i 380 lionklubbar över hela landet, bland annat fyra i huvudstaden Cebu i den hårdast drabbade provinsen och en i den hårdast drabbade staden Tacloban.

Lionklubbar över hela landet arbetar outtröttligt för att ge hjälp och mat till tiotusentals människor som har drabbats av denna hemska tyfon, och samlar in och delar ut livräddande utrustning.. Nedan är endast ett utdrag av vissa inledande rapporter och foton på deras insatser.

Se till att besöka LCI:s blogg för en omfattande samling Lions-inlägg på sociala media, både från Filippinerna och från hela världen.

Generösa donationer stödjer Lions och LCIF:s omedelbara hjälpinsatser.

Lions på Filippinerna ger hjälp efter tyfonenDagen efter katastrofen samlade Lions Clubs International Foundation in mer än USD 500 000 i inledande katastrofanslag för Filippinerna, bland annat USD 130 000 i anslag och donationer på mer än USD 600 000 från Lions i omkringliggande länder i Asien. Sedan dess har generösa lionmedlemmar och vänner från hela världen bidragit med riktade medel som skickas till LCIF för att hjälpa lionklubbarna i Filippinerna att ge katastrofhjälp till tyfonens offer. Sammantaget har LCIF hittills lyckats samla in USD 2 miljoner för Filippinerna.

För att stödja LCIF:s pågående och framtida katastrofhjälpsinsatser i Filippinerna kan individer, lionklubbar över hela världen och andra bidra till LCIF:s fond för katastrofhjälp via check, genom att sätta in pengar, eller online. Alla donationer stödjer katastrofhjälp, bland annat insatser på Filippinerna, på både kort och lång sikt. Inte bara kommer 100 procent av donationerna att användas för LCIF:s globala katastrofhjälp, utan Lions Clubs International och Lions katastrofteam kommer att utöka ditt stöd ännu längre genom sina hjälpinsatser som är helt på frivilligbasis.

Gör skillnad, donera nuHjälp behövs nu och för att på lång sikt återuppbygga de tyfondrabbade områdena. Tack för ditt stöd.

Lions på Filippinerna ger hjälp efter tyfonen

LCIF:s första steg på Filippinerna

  • 575 insatstält levererades, bland annat 300 från lionmedlemmarna i Sverige och deras samarbetspartner Röda Korset, och de kommer att sättas upp av Rädda barnen, och 275 av samma sorts tält från LCIF:s förråd.
  • Ett inledande antal på 156 vattenrenare från LCIF och lionmedlemmar från Storbritannien och Irland, och Tyskland skickades för att hjälpa ge rent vatten.

LCIF-personal håller kontakten med katastrofteamet på Filippinerna för att samordna dessa inledande insatser och för att börja planera långsiktigt.

Tillgodose långsiktiga behov

Lions på Filippinerna ger hjälp efter tyfonenÄven om långsiktiga behov ännu inte har fastställts innefattar katastrofteamets och LCIF:s provisoriska planer: 

  • Sätta upp ett koordinationscenter för hjälpinsatser och en depå i Cebu för att föra vidare nuvarande och framtida förnödenheter till katastrofinsatser i landets centrala del.
  • Sätta upp tältbyar för hundratals familjer i de hårdast drabbade områdena.
  • Kontinuerligt tillhandahålla tjänligt vatten i drabbade områden.
  • Viktiga förnödenheter och mediciner för evakuerings- och återflyttningscenter, och till sjukhus och hälsovårdscenter i regionen.

Lions Clubs och LCIF är starkt engagerade för att återuppbygga hem, ge stöd åt handikappade, hjälpa utsatta barn och ungdomar, samt stödja skolor, familjer och äldre med vad de behöver för återhämtning, arbeta tillsammans med den lokala regeringen och internationella hjälpinsatser.

Våra katastrofinsatser kommer att fortsätta i månader och återuppbyggnaden kommer att ta åratal. Lions Clubs International Foundation kommer att ge stöd så länge behoven finns, precis som vi har gjort i Haiti, Japan, Nya Zeeland, Oklahoma och USA:s östkust efter orkanen Sandy.

 

section

Hoppa till toppen