Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

LCIF tillhandahåller katastrofhjälp efter tornado

LCIF tillhandahåller katastrofhjälp efter tornado

section

Under april och maj 2011 upplevde USA förödande tornadostormar i de sydliga staterna som drabbat tusentals människor och orsakat skador för miljontals dollar. Lions Clubs International Foundation (LCIF) samlar in USD 606 000 som ekonomiskt stöd till Lions insatser i Alabama, Arkansas, Georgia, Mississippi, Missouri, North Carolina, Tennessee och Virginia. Detta omfattar både katastrofanslag och riktade donationer från Lions.

JLionmedlemmar rensar upp skräp i Joplin, Missouri, USAoplin, Missouri
Den 22 maj 2011 drog en tornado fram över en två mil lång sträcka genom Joplin, Missouri och förstörde 7 500 hem och gjorde 50 000 invånare bostadslösa. Tio skolbyggnader förstördes. Ordförande Scruggs och hans hustru Judy besökte området tillsammans med två av LCIF:s anställda den 26 - 27 juli 2011.

När Lions fick reda på att ett boende för misshandlade kvinnor i Joplin hade öppnat sina dörrar för kvinnor och barn som blivit hemlösa efter tornadon och kämpade med att få fram ytterligare 120 måltider varje dag ställde Lions upp med tre mathandlingsresor för att boendet skulle ha något i sitt matförråd. Lions gick samman med First Response Team of America för återuppbyggnad av hem och hjälpte till att rensa bort skräp från 45 tomter. Dessutom gav Lions medel till inköp av välbehövligt skolmaterial. Lionmedlemmar från alla delar av delstaten och USA reste till Joplin för frivilligarbete. Se foton och en video av våra insatser för att hjälpa de drabbade av tornadorna som drog fram genom Missouri.

Mississippi
LCIF har gett ett anslag på USD 20 000 för att stödja skolor i distrikt 30-M i Webster County där tornadon orsakade den största ödeläggelsen. Lionmedlemmarna spenderade mycket tid i möte med samhället för att bedöma behov i som inte hade tillgodosetts. När de träffade rektorn påpekade han att tre gymnasieskolor förlorade SMARTBoard-utrustning. Dessa är elektroniska svarta tavlor med datorsystem. Dessa föremål täcks inte för ersättning av federala medel. Med dessa medel kommer Lions att ersätta denna utrustning.

Alabama
Under tiden 25 - 28 april 2011 dog mer än 300 människor i åtta sydliga delstater i den värsta tornadon i USA:s historia. Den svårast drabbade delstaten var Alabama och de värsta skadorna orsakades i städerna Tuscaloosa, där University of Alabama ligger, och norra Birmingham. Tornadovindar uppmättes till 90 m/s och några tornador var 1,5 km breda.

Lions tar med LaFayette House och handlar livsmedel till tornadooffren som bor där.Lions reagerade omedelbart efter förödelsen i Alabama. “Lionmedlemmar från hela världen har kontaktat mig för att få veta hur det går för lokala lionmedlemmar”, säger Lions internationella direktor Yamandu Acosta från Alabama. Han har fått samtal från Australien, Spanien och Peru, samt flera andra länder.

Tennessee
Tjugosju lionklubbar i distrikt 12- O, Tennessee, förser 200 familjer med iordninggjorda matlådor. De hoppas också kunna dela ut nödvändiga läkemedel och glasögon. I Birmingham, Alabama, har Lions inrättat en lagerlokal för att samla in och dela ut donerade förnödenheter. Lions i Alabama har samarbetat med Vision Service Plan för att tillhandahålla synundersökningar och glasögon till dem som förlorat sina under tornadon. VSP gav distrikt 34-A 1 000 kuponger och distrikt 34-B fick 500 kuponger. Värdet av detta samarbete uppskattas till USD 300 000 - 450 000.

section

Hoppa till toppen