Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Vanliga frågor om hörsel

Vanliga frågor om hörsel

section

Hur fungerar Lions AHAP-program?
En lionklubb bestämmer inkomstgräns för att en hörselskadad ska få hjälp, och den personen testas av hörselvården. När hörselförlustnivån bestämts och tillämpliga formulär fyllts i, skickar lionklubben beställningen till Lions AHAP, som meddelar Rexton, Inc., tillverkaren av hörapparater. Hörapparaten(rna) levereras sedan direkt till den hörselklinik som anges på beställningsformuläret. Hörselkliniken kontaktar personen för att passa in nya Rexton hörapparaten(erna).

Enskilda personer kan inte ansöka direkt till LCIF om AHAP, utan man måste vara sponsrad av en lokal lionklubb.

Vilka är kriterierna för att få delta?
Kriterier för att få delta är inkomstbaserade. Lionklubbar kan använda myndigheternas inkomstriktlinjer och justera dem till lokala förhållanden. Hörapparaterna är för den del av befolkningen som aldrig skulle kunna köpa hörapparater.

Jag har förstått att hörselvårdspersonalen behöver kablar och en programvara för att prova ut hörselapparaten. Var får jag tag på kablar och programvara?
Om hörselvården inte har kablar från Rexton eller Siemens, kryssa i motsvarande rutor på beställningsformuläret för hörapparat och de fås gratis en gång.

Rexton hörapparater har T-slinga. Vad är en T-slinga?
Det är en liten kabelslinga i hörapparaten, som gör att apparaten kan ta emot signaler direkt. En T-slinga är ett effektivt sätt att kommunicera via telefon och med en ytterligare hörenhet. Även om hörapparater är effektiva har många användare ändå svårt att höra i vissa situationer. För sådana personer kan det vara värdefullt att ha ytterligare hörenhet för att minska svårigheterna.

Hur programmerar eller anpassar hörselvårdspersonalen hörapparaten?
En programmerbar hörapparat innehåller en liten dator. Program på en bordsdator skickar information till en Hi-Pro-enhet som skickar informationen vidare till hörapparaten.

Vad betyder "anpassning" till hörapparater?
Hörapparater hjälper en person att höra bättre men botar inte hörselnedsättning. Första gången en person använder hörapparat tror han/hon att den är som glasögon: ta på dem och du ser bra. Så är det inte. Hjärnan behöver tid att lära sig höra på nytt, hantera nya ljud och bekanta sig med ljud den inte hört på flera år. Användaren behöver 30 till 90 dagar eller ännu längre för att känna sig bekväm med apparaten.

Vilka typer av hörselförlust finns det?
När en person förlorar hörseln är ljuden inte bara tystare utan tal blir också otydligt. Oväsen och avstånd gör förlusten värre. Hörselförlust beror på en skada på hårcellerna i innerörat. Sensoriska förlusten gör att hjärnan förlorar förmågan att hantera ljud.

Hörselförlust mäts i graden av ljudstyrka som ett ljud måste uppnå innan personen uppfattar det. Det är vanligt att en person har mer än en hörselförlustsgrad. Hörselförlustnivåerna anges som låg, måttlig, ganska allvarlig, allvarlig och svår.

  • Normalhörsel: 0 till 25 decibel (dB)
  • Låg: för vuxna mellan 25 och 40 dB och för barn mellan 15 och 40 dB
  • Måttlig: mellan 41 och 55 dB
  • Ganska allvarlig: mellan 56 och 70 dB
  • Allvarlig: mellan 71 och 90 dB
  • Svår: denna förlust är 90 dB eller mer

Vad är ett audiogram?
Ett audiogram är ett diagram som visar resultatet från en persons hörselprov, som visar hur bra en person kan uppfatta olika ljudfrekvenser.  Hörselvården använder audiogrammet för att programmer hörapparater.

Vad är hörapparatsutdelare?
En hörapparatsutdelare är någon som har licens att ordinera och dela ut hörapparater, antingen en audiolog eller en certifierad hörapparatsspecialist.

Vad är en audiolog?
En audiolog är en universitetsutbildad specialist som diagnostiserar och behandlar hörselproblem hos personer i alla åldrar. Sedan 2007 är det ett krav att audiologer har en doktorsexamen i audiologi från ett godkänt universitet. Audiologer kan även ha en nationell certifiering. Alla stater kräver licensiering.

Vad är en certifierad hörapparatsspecialist?
En certifierad hörapparatsspecialist är en hörapparatsutdelare som är godkänd av en nationell myndighet. En utdelande praktikant måste arbeta under överinseende av en licensierad utdelare i två innan han/hon kan ta sin examen.

Varför ska man gå tillbaka till hörselvården några veckor efter att ha fått hörapparat?
Hörapparater justeras så att de passar en persons livsstil.  Efter att ha haft apparaten en tid kan användaren ange områden där det är svårt att höra. Hörselspecialisten justerar då hörapparaten utifrån detta. Detta kräver ofta mer än ett uppföljningsbesök (normalt utan kostnad).

Varför bör jag gå till en öron-näsa-hals-läkare?
Vissa typer av hörselförlust kan rättas till medicinskt. Hörselvården har inte kompetens att avgöra vad som kan behandlas medicinskt. Beslutet fattas av en öron-näsa-hals-läkare som är specialist på att ställa diagnos och behandla sjukdomar i öra, näsa och hals.  Många stater kräver ett besök hos en sådan läkare före ett köp av hörapparat.

Varför behöver jag en årlig hörselkontroll?
Kontrollerna fångar upp eventuella förändringar i personens hörsel. Programmerbara hörapparater justeras till den nya hörselstatusen. Hörapparater som inte kan justeras kan behöva bytas ut. Kontrollerna följer också upp underhåll av hörapparaten. Sköra och gulnade slangar byts ut och ibland byts även öronsnäckan. Hörselvården rengör också hörapparaten noggrant så att den håller längre.

section

Hoppa till toppen