Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Humanitära insatser

Humanitära insatser

section

Humanitarian tjänster är centrala för LCIF:s och Lions arbete. Tillsammans kan Lions identifiera de viktigaste behoven, och LCIF stödjer dem i humanitära insatser som förändrar livet för människor runtom i världen. Våra partner är också viktiga för att uppfylla humanitära behov så effektivt som möjligt.

Stärka handikappade

LCIF och Lions hjälper handikappade att leva mer oberoende, produktiva och meningsfulla liv. Lions har byggt mer än 1 000 handikappanpassade hem tillsammans med Habitat for Humanity. Vi stödjer också handikappade genom utbildning och tjänster de behöver för att förbättra sin utbildning och chansen att få jobb, och berikar samtidigt deras dagliga liv och emotionella välmående.

Aktuella initiativ inkluderar programmet Opening Eyes som hjälper Special Olympics-idrottare att se mållinjen bättre, och även förbättra deras livskvalitet, och Lions program för billiga hörapparater som ger fattiga möjlighet att få hörapparater och därmed bättre livskvalitet.  

Löser globala hälsoproblem

Stiftelsen utvecklar och genomför också program som förbättrar hälsan för människor i hela världen. Vi arbetar nu med att bekämpa mässlingen genom starka partnerskap som ger vaccinationer till dem som riskerar att bli sjuka.

LCIF stödjer även Lions insatser att ta itu med en annan global hälsofara - diabetes. Ungefär 347 miljoner människor har diabetes och siffran förväntas stiga enligt Världshälsoorganisationen. Genom LCIF:s Core 4 diabetesprogram, delas flerårsanslag ut till storskaliga lioninsatser för att stödja diabetesutbildning och förebyggande åtgärder, samt behandlingsprogram. LCIF har stött Lions diabetesinitiativ i Turkiet, Frankrike, Benin, Sydkorea, USA och många andra länder.

section

Hoppa till toppen