Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Vad är mässling? Sjukdomen och dess lösning

Vad är mässling? Sjukdomen och dess lösning

section

Sjukdomen

far med dotter när de får mässlingvaccination

Varje år drabbar en tragedi i tysthet tusentals familjer. Även om det inte nämns på nyheterna eller i din lokaltidning, tar mässlingen 380 barns liv varje dag, eller 139 300 barn varje år. Av dem som överlever lider nästan 30 procent av komplikationer såsom synförlust, förlorad hörsel, hjärnskada, lunginflammation, vitamin A-brist eller hjärnhinneinflammation.

Mässlingen är en mycket smittsam virussjukdom som sprids genom nära kontakt med smittade personer. Om det bara finns en person med mässlingen på en fullsatt buss med 100 personer kommer 90 andra att bli smittade om de inte är vaccinerade. 

Mässlingen är fortfarande ett stort folkhälsoproblem i utvecklingsländerna där föräldrar inte kan få vaccinationer som skulle kunna skydda deras barn från sjukdomen. Faktorer som fattigdom, dåliga sjukvårdssystem och brist på information gör det svårt för familjer att få förebyggande sjukvård.

Lösningen

Ett barn på Madagaskar vaccineras mot mässlingen.

Mässlinginitiativet satsar på massvaccinationskampanjer där en vaccinationsprocess för alla barn inom ett åldersspann under en kort tidsperiod är det bästa sättet att säkerställa landsomfattande täckning. Kampanjerna görs normalt över hela landet men kan genomföras i olika faser. I genomsnitt når kampanjerna för mässlinginitiativet ut till mer än 90 procent av barnen i målgruppen. Hälsoministeriet i respektive länder ansvarar för planering och genomförande av kampanjen med tekniskt och ekonomiskt stöd från alla partner inom mässlinginitiativet. 

Sedan år 2002 har mässlingen varit utrotad på den amerikanska kontinenten och med fortsatt stöd kommer mässlinginitiativets insatser att utrota sjukdomen i Afrika och Indien till 2020. I år kommer mässlinginitiativet att samordna vaccinationskampanjer i 31 länder.

Mässlinginitiativet har också hjälpt till att förbättra sjukvårdssystemen i deltagande länder genom att utbilda lokala sjukvårdare, förbättra vaccinförvaringen, främja säkra injiceringsrutiner och implementera övervakningssystems för att upptäcka nya utbrott av mässlingen. 

Behandlingar för andra sjukdomar, såsom vacciner, läkemedel eller utdelning av sängnät behandlade med insektsmedel, ingår också rutinmässigt i mässlingkampanjerna.

section

Hoppa till toppen