Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Barnblindhets-projekt

Barnblindhets-projekt

section

Ett barn i Rumänien har fått bättre syn genom Barnblindhetsprojektet.Ett barn blir blint varje minut. En halv miljon barn har förlorat sin syn när året är slut. Det tragiska är att de flesta av dessa fall kan behandlas eller förebyggas. Som en insats för att förhindra allt detta onödiga lidande inledde år 2001 LCIF och Världshälsoorganisationen (WHO) det allra första projektet för att bekämpa barnblindhet runtom i världen.

Genom ett partnerskap för Project for Elimination of Avoidable Childhood Blindness har 45 behovsbaserade Lions synvårdscenter för barn etablerats eller förstärkts i länder runtom i världen. Dessa center är speciellt inriktade på att ge preventiva, behandlande och rehabiliterande synvårdstjänster till 140 miljoner barn.

Som hjälp att bekosta projektet för barnblindhet gav LCIF ett SightFirst-anslag på totalt nästan USD 7 miljoner fördelade på de sex WHO-regioner där dessa synvårdscenter finns. Vid en nyligen gjord utvärdering har alla länder visat att de kommit mycket närmare målet i kampen mot barnblindhet som kan undvikas. Tack vare denna framgång kommer en andra fas av projektet att ge ytterligare stöd till 10 av dessa center och etablera 16 nya center.

Några av våra framgångar:

  • Synvårdsgrupper för barn har utbildats i alla de sex utvärderade länderna.
  • Ett vårdrum för synsvaga öppnades på projektsjukhuset i Litauen år 2006.
  • Ett program utvecklades och genomfördes för att identifiera och behandla synsvaga barn i skolor för blinda i Indonesien.
  • 246 skollärare utbildades att utföra synundersökningar i Hanoi, Vietnam.
  • Sköterskor utbildades i ögonkirurgi för barn i Egypten.

Dessa center ger inte bara viktiga tjänster till utsatta barn, utan de har även utbildat mer än 40 000 synvårdspersonal i behandlingar från synundersökningar till gråstarroperationer. Det hjälper till att säkerställa att synvård för barn blir vanligare och mer hållbara i dessa länder.

Lions har aktivt deltagit i barnblindhetsprojektets planeringsprocess, deltagit i möten, utvärderingar och andra planeringsaktiviteter. Lionmedlemmar har också deltagit i invigningen av en utbildning om synnedsättning vid Society for the Blind i Hongkong. Engagemanget från lokala lionmedlemmar har varit en viktig del i det stöd som LCIF har kunnat ge.

Ta reda på mer om problemet med barnblindhet och hur LCIF åtgärdar detta.

section

Hoppa till toppen