Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Diabetesretinopati

Diabetesretinopati

section

LCIF hjälper Lions att bekämpa diabetes genom två anslagsprogram: SightFirst-anslagsmedel för att stödja programmen för diabetesretinopati och Core 4-medel som stöd för diabetesprogram.

Problemet

Diabetes uppstår när kroppen inte kan producera eller rätt använda insulin — det hormon som förvandlar mat till energi för det dagliga livet. Nästan 4 miljoner dödsfall varje år beror på diabetes och långsiktiga komplikationer innefattar hjärt-kärlsjukdom, stroke, njursjukdom och amputationer.

Diabetesretinopati, en annan komplikation med diabetes, är resultatet av skador på blodkärlen i näthinnan — den ljuskänsliga vävnaden baktill i ögat. I en del fall sväller och läcker blodkärlen, och i andra fall sker en onormal tillväxt av nya kärl. Sjukdomen drabbar vanligtvis båda ögonen och oftast personer som haft diabetes i många år.

Global påverkan

Diabetesretinopati står för nästan fem procent av världens 39 miljoner människor som är blinda, och den har blivit en växande orsak till synförlust bland vuxna i arbetsför ålder (20 - 65) i industrialänderna. När synen väl gått förlorad på grund av diabetesretinopati kan den inte återställas. Människor som inte får regelbunden sjukvård, i pensionsåldern och med minoritetsbakgrund anses löpa större risk.

Antalet personer som löper risk att få diabetesretinopati ökar. I dag har mer än 382 miljoner människor i världen diabetes, och den största ökningen på senare år sker i utvecklingsländerna. Nästan hälften av alla med diabetes utvecklar någon grad av diabetesretinopati under livet. Efter 15 år med diabetes utvecklar ungefär 10 procent svår synnedsättning och cirka två procent blir blinda.

Behandling

Diabetesretinopati kan undvikas med prevention eller god kontroll på diabetessjukdomen. När diabetesretinopati diagnostiserats kan sjukdomens utveckling och synförlusten minskas med 90 procent genom förbättrad kontroll av diabetes och kontinuerlig behandling av diabetesretinopati.

Bland behandlingsalternativen finns laseroperation för att krympa blodkärlen i näthinnan eller i svårare fall glaskroppsoperation för att ta bort blod som finns inne i ögat. Rehabilitering och regelbundna ögonundersökningar är viktiga för att maximera behandlingseffekten för diabetesretinopati.

SightFirsts arbete

Sedan 1995 har SightFirst godkänt USD 2,8 miljoner för 22 projekt gällande diabetesretinopati i 11 länder där diabetesretinopati är ett betydande problem för allmänheten. Algeriet, Bahrain, Brasilien, Chile, Fiji, Indien, Pakistan, Peru, Samoa, Spanien och Venezuela. Projekten har varit omfattande med aktiviteter från utbildning av allmänheten och yrkesutbildning, till undersökning, behandling och tjänster för synnedsättning.

SightFirsts framgångar gällande diabetesretinopati innefattar:

  • Utbildat mer än 1,5 miljoner människor,
  • Utbildat mer än 2 000 inom synvården,
  • Genomfört mer än 23 000 operationer,
  • Undersökt mer än 140 000 patienter.

Medelprioriteringar

SightFirst fortsätter att engagera sig för att bekämpa diabetesretinopati. Projekten prioriterar bland annat:

  • Identifiera lämpliga projektplatser: SightFirst fortsätter att stödja utveckling eller utökning av undersöknings- och behandlingsprogram för diabetesretinopati vid väletablerade diabetes- och synvårdskliniker inriktade på utsatta samhällen utan att minska befintliga synvårdstjänster.
  • Diabetesvårdsintegration: Projekten ska tjäna dem som redan fått diabetesdiagnos, och behandling av diabetesretinopati ska vara en del av deras normala diabetesvård. Projekten ska också vara i linje med nationella planer för diabetesprevention och behandling där sådana finns.
  • Högkvalitativa program: I projekten måste även ingå noggrann utvärdering, övervakning, spårning och kostnadsdelning.
  • Hållbara program: Projekten ska innefatta betydande kostnadsdelning utöver SightFirst-medlen. Stöd kan även innefatta allmänna/privata partnerskap och in naturadonationer av frivilligresurer, förbrukningsmaterial och lokaler.
  • Lions engagemang: Lionmedlemmar ska vara praktiskt engagerade och även ha möjlighet att sprida propaganda.

SightFirst-projekt måste generellt fokusera på de viktigaste orsakerna till blindhet på nationell eller större regional nivå. Dessa projekt når ut till befolkningsgrupper som är utsatta eller som har begränsad eller ingen tillgång till synvårdstjänster. Programmet bekostar högkvalitativa, hållbara projekt som ger synvårdsservice, utvecklar infrastruktur, utbildar personal och/eller ger rehabilitering och utbildning i fattiga samhällen.

section

Hitta mer information, såsom SightFirsts anslagsansökan, sjukdomsspecifika frågeformulär och långsiktig policy.

För att få veta mer om statistiken för diabetesretinopati som finns på den här sidan, besök följande:
Hoppa till toppen