Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Synvårdsutbildning

Synvårdsutbildning

section

Problemet och dess påverkan

Även om global blindhet minskat under senare år, ökar en del ögonproblem — såsom diabetes, grön starr, okorrigerade brytningsfel och åldersrelaterad gulafläckendegenerering. De utgör växande hot mot synen för miljoner människor, i huvudsak i utvecklingsländer. Dessa problem kan behandlas och till och med i vissa fall förhindras, men de behöver behandlas innan det är för sent. Utan tillräcklig utbildning och kännedom finns det miljoner människor som inte inser att de har ett problem som behöver behandling, eller de vet inte vad de ska göra. Ett utbrett, kulturellt relevant och lättförståeligt program för utbildning i ögonhälsa behövs runtom i världen.

Bakgrund

År 1991 och 2008 genomförde U.S. National Eye Institute (NEI), med ett stödanslag från SightFirst, enkäter för att bedöma den amerikanska allmänhetens kunskap, attityder och vanor vad gäller synvård och sjukdomar. Resultaten från 1991 års enkät fick NEI att starta National Eye Health Education Program (NEHEP), som översätter resultat från forskning till allmänna utbildningsinsatser. Enkäten ledde också till att synvårdsprogrammet Lions Eye Health Program (LEHP) etablerades. 

LEHP är ett lokalt inriktat utbildningsprogram för ögonhälsa som hjälper lionklubbar, samhällsorganisationer och enskilda att värna om god syn och öka kunskapen om orsakerna till synförlust som kan förhindras. Målet för LEHP är att hjälpa samhällen att rädda syn genom tidig upptäckt och snabb behandling av grön starr och diabetesögonsjukdomar, uppmuntra riskgrupper att genomgå en noggrann synundersökning med vidgad pupill och informera dem som har dålig syn och deras vårdnadshavare om situationen.

Medelprioriteringar

SightFirst utvecklar nationella program för synvårdsutbildning där allmänna hälsobudskap uppmuntrar riskgrupper att använda befintliga synvårdstjänster. SightFirst ger resurser till synvårdsutbildning för att utöka sina andra projekt.

Prioriteringar för projekt i medel- och höginkomstländer: Etablera insatser för synvårdsutbildning på nationell nivå där det finns lämpliga synvårdstjänster. Projekten ska efterlikna befintliga Lions modellprogram såsom LEHP Australien.

Prioriteringar för projekt i låginkomstländer: Stödja utvecklingen av omfattande synvårdssystem genom att inlemma kulturellt relevanta och korrekta aktiviteter för synvårdsutbildning i SightFirst-projekt.

SightFirst-projekt måste generellt fokusera på de viktigaste orsakerna till blindhet på nationell eller större regional nivå. Dessa projekt når ut till befolkningsgrupper som är utsatta eller som har begränsad eller ingen tillgång till synvårdstjänster. Programmet bekostar högkvalitativa, hållbara projekt som ger synvårdsservice, utvecklar infrastruktur, utbildar personal och/eller ger rehabilitering och utbildning i fattiga samhällen.

section

Hitta mer information, såsom SightFirsts anslagsansökan, sjukdomsspecifika frågeformulär och långsiktig policy.
Hoppa till toppen