Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Syn

Syn

section

En pojke i Colorado, USA har fått förbättrad synLCIF är ledande på att förhindra blindhet som kan undvikas och återge synförmågan till människor runtom i världen. Våra synvårdsprogram spänner från att utveckla och förbättra synvårdssystem till att ge synåterställande operationer och behandlingar och att dela ut mediciner till dem som löper störst risk att få ögonsjukdomar.

SightFirst: Lions Syn till alla

Sedan dess start år 1990 har SightFirst-programmet haft en viktig roll i att minska global blindhet. Det är bara genom samarbetsinsatser av lionmedlemmar, våra partner, lokala hälsovårdsmyndigheter, synvårdsspecialister och andra privata organisationer som SightFirst har kunnat hjälpa 30 miljoner människor att få förbättrad eller återställd syn. SightFirst är en ledande medlem i VISION 2020, ett globalt initiativ för att utrota blindhet som kan förhindras.

SightFirst fokuserar på att bygga omfattande och hållbara synvårdssystem, och SightFirst ger medel till projekt som tillhandahåller synvårdstjänster, bygger eller stärker synvårdskliniker, utbildar yrkesfolk och ökar kunskapen om synhälsa i utsatta samhällen. Genom insamlingskampanj investerar Lions USD 415 miljoner i SightFirst-programmen för att utöka tjänsterna till ännu fler behövande i hela världen. Med en genomsnittskostnad på bara USD 6 för att återställa en persons syn eller förhindra blindhet, kommer miljoner fler att få synens gåva.

Våra synvårdsprogram har förändrat livet för miljoner. Se hur vi påverkar genom våra synrelaterade videor.

Partnerskapsinitiativ
Många av LCIF:s synvårdsinitiativ är resultatet av starka partnerskap med grupper som delar vårt engagemang att bevara syn och bekämpa global blindhet

Bekämpa sjukdomar
För att förbättra synhälsan engagerar sig SightFirst för att förstå orsaker, effekter och lösningar på världens stora ögonproblem och sjukdomar.

section

Hoppa till toppen