Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Nedsatt syn

Nedsatt syn

section

Problemet

Synnedsättning uppstår när synen minskar avsevärt, men man har viss funktion (till skillnad från blindhet). Synnedsättning kan inte korrigeras eller förbättras med glasögon, kontaktlinser eller operation. De främsta orsakerna till synnedsättning är åldersrelaterad gulafläckendegenerering och grön starr. Diabetesretinopati håller också på att bli en viktig orsak till nedsatt syn.

Även om orsakerna till synnedsättning primärt är åldersrelaterade händer det också bland unga personer. I medel- till höginkomstländer orsakas synnedsättning ofta av ärftliga eller medfödda tillstånd medan det i låginkomstländer kan vara ett resultat av vitamin A-brist, mässling, grå starr och skadliga vanor. Synnedsättning påverkar en persons livskvalitet på ett flertal sätt såsom syn-, funktionella, psykologiska, sociala och ekonomiska faktorer.

Global påverkan

Nästan 246 miljoner människor i världen har synnedsättning, och 63 procent är 50 eller äldre. Synnedsättningstjänster är tillgängliga för bara fem till tio procent av dem med dessa problem, vilket gör att en majoritet står inför hinder liknande dem som blinda har. Skillnaden är ett resultat av service-, klient- och vårdpersonalproblem:

  • Servicerelaterade hinder: fördröjda remisser för patienter, dålig samordning och integration av tjänster inom lika områden och dålig reklam för tjänster för nedsatt syn.
  • Klientrelaterade hinder: söker inte vård för de missförstår sin situation, är omedvetna om fördelarna med synnedsättningstjänster eller de har begränsad rörlighet eller ekonomiska medel.
  • Vårdpersonalrelaterade hinder: kraftigt fokus på medicinska aspekter på deras patienters synproblem leder till låga remiss-siffror för synnedsättningsrehabilitering som en del av deras normala behandlingsprogram.

Behandling

Rehabilitering och användning av adaptiva enheter kan hjälpa personer med synnedsättning använda sin kvarvarande syn och upprätthålla sin livskvalitet. Omfattande synnedsättningstjänster inkluderar kliniska rehabiliteringstjänster och användning av adaptiva tekniker. Synnedsättningstjänster ges genom tre huvudsakliga vårdmodeller:

  • Primära — synundersökning, remiss till synnedsättningstjänster, råd om förändringar i miljön och andra ej synrelaterade åtgärder och användning av enkla synnedsättningshjälpmedel från samhällsbaserade center.
  • Sekundära — diagnos och behandling, bedömning av synnedsättning, brytning, recept på glasögon och andra ej synrelaterade hjälpmedel, träning i att se och använda andra hjälpmedel från oftalmolog eller optiker.
  • Tertiära — diagnos och behandling, bedömning av synnedsättning, brytning, recept på kraftfulla och avancerade optiska, ej synrelaterade och elektroniska hjälpmedel, träning i att se och använda hjälpmedel samt remiss och konsultation med andra specialister inom flera olika områden som ingår i vårdteam för synnedsättning.

SightFirsts arbete

Även om synnedsättning är ett nytt programområde för SightFirst har Lions länge engagerat sig i olika synnedsättningsinsatser. Core 4:s synnedsättningsprogram, antaget år 1999, delade ut 19 anslag på totalt USD 3,2 miljoner. Dessa projekt — som inkluderade etablering eller utökning av synnedsättningscenter — genomfördes i Australien, Dominikanska Republiken, MD300 Taiwan och USA.

Dessutom innefattar Lions/WHO-projekt för utrotning av barnblindhet som kan undvikas ett delprojekt att köpa utrustning och tillhandahålla träning för synnedsättningstjänster som erbjuds på 34 behovsbaserade Lions synvårdscenter för barn.

Enligt SightFirst-programmet är synnedsättningstjänster viktiga för utvecklandet av omfattande synvårdssystem, och LCIF har för avsikt att stärka dessa tjänster. Det första synnedsättningsanslaget som godkändes i SightFirst-programmet fokuserar på att utveckla ett rehabiliteringssystem i tre steg för synnedsättningar i Shenzhen, Kina.

Medelprioriteringar

Prioriteringar för synnedsättningsprojekt är:

  • Projekten ska stärka synvårdsinstitutioner på sekundär och tertiär nivå genom att lägga till synnedsättningstjänster för barn och vuxna. Det kan innefatta att ta fram utrustning och synnedsättningshjälpmedel, utbilda personal, utveckla kontakt- och informationsinsatser, övervaka och utvärdera.
  • Projekten kan få stöd till enstaka regionala utbildningsseminarier för specialiserade synnedsättningstjänster.
  • Projekten ska utöka befintliga synnedsättningstjänster, speciellt innovativa projekt som fokuserar på kontakt med nya befolkningsgrupper.

SightFirst-projekt måste generellt fokusera på de viktigaste orsakerna till blindhet på nationell eller större regional nivå. Dessa projekt når ut till befolkningsgrupper som är utsatta eller som har begränsad eller ingen tillgång till synvårdstjänster. Programmet bekostar högkvalitativa, hållbara projekt som ger synvårdsservice, utvecklar infrastruktur, utbildar personal och/eller ger rehabilitering och utbildning i fattiga samhällen.

section

Hitta mer information, såsom SightFirsts anslagsansökan, sjukdomsspecifika frågeformulär och långsiktig policy.

För att få veta mer om statistiken för nedsatt syn som finns på den här sidan, besök följande:
Hoppa till toppen