Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Insatser för barn med grå starr

Insatser för barn med grå starr

section

Pradip Tigga har mottagit hjälp från LCIF:s and Bausch + Lombs insatser för barn med grå starr"Under förra året påverkades Pradips studier så han inte kunde se ordentligt" säger sjuårige Pradip Tiggas mamma. Hon och hennes familj bor i Västbengalen i Indien. "Min make arbetar i teträdgårdarna som dagavlönad arbetare så det var riktigt svårt att ta Pradip till ett privat sjukhus på grund av finansiella problem. Men nu är han tillbaka i skolan och han kan leka, läsa och gå utan någons hjälp. Vi önskar att han ska vara en god elev, och en läskunnig framgångsrik person."

År 2012 fick Pradip en operation för barngråstarr och gratis behandling som ett resultat av anslaget från LCIF och Bausch + Lomb's Pediatric Cataract Initiative (PCI) till Siliguri Greater Lions Eye Hospital i Västbengalen. Genom PCI har sjukhuset fått delta i ett av sex projekt som har delats ut över hela världen sedan 2010 för att förbättra lokal kapacitet att upptäcka, behandla och följa upp de ofta komplexa fallen av barngråstarr.

Varje år föds hundratusentals små barn runtom i världen med, eller utvecklar, grå starr i ett eller båda ögonen. Detta tillstånd kan leda till allvarliga synbortfall – och även blindhet. Men grå starr bland barn kan inte bara behandlas, det kan ofta förhindras.

Bausch + Lomb och LCIF startade ett partnerskap genom PCI år 2010 för att upptäcka, finansiera och stödja metoder att övervinna grå starr hos barn för att långsiktigt hjälpa barnen, deras familjer och samhället. Bausch + Lomb gav LCIF USD 350 000 under pilotåret för att starta detta partnerskapsprogram, och har gett ytterligare USD 350 000 för att fortsätta programmet ett andra år.

PCI i Nepal

Under första året delades totalt tre anslag ut. Ett anslag för innovativa, kapacitetsbyggande preventions- och behandlingsprogram i Kina. I Kina bedömer man att minst 40 000 barn lider av grå starr (motsvarar nästan 20 procent av Kinas 200 000 blinda barn). Medel på USD 150 000 delades ut till Tianjin Eye Hospital till behandling, optikerutbildning, utrustning och utbildning av allmänheten. Ytterligare två anslag på USD 50 000 vardera gavs till små forskningsprojekt, ett vid Lumbini Eye Institute i Nepal och det andra vid Calabar Teaching Hospital i Nigeria. I Nepal studerade forskare kostnaden för och effektiviteten med uppföljningsprogram efter gråstarroperation. I Nigeria genomförde forskare vad man tror vara den första storskaliga studien av grundorsaken till barnblindhet i Afrika. Studien fann att två tredjedelar av barnen som undersöktes behövde remiss för uppföljande vård.

Under det andra året delade partnerskapet ut ytterligare tre anslag: två forskningsanslag på USD 50 000 vardera och ett kapacitetsbyggande anslag på USD 150 000. De två forskningsanslagen gavs till ORBIS, en ideell organisation för global utveckling som arbetar med att rädda syn världen över. ORBIS kommer att utvärdera operationsservicen för barn med grå starr i södra Afrika och informera och förbättra befintliga aktiviteter för att stärka synvårdsenheter för barn på Inkosi Albert Luthuli Central Hospital i Sydafrika och Kitwe Central Hospital i Zambia. Det andra forskningsanslaget gick till International Centre for Eye Health för en femårig samhällsbaserad uppföljning av barn i Bangladesh med att bedöma operationsresultat.

Se en video om PCI:s synräddande insatser i Nepal.

section

För mer information, besök webbplatsen för Insatser för barn med grå starr.

Ta reda på mer om problemen med grå starr och barnblindhet och hur LCIF arbetar med detta.

Hoppa till toppen