Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Seende barn

Seende barn

section


Seende barn
  • Nitton miljoner barn har nedsatt syn – av dessa behöver 2 av 3 bara tillgång till enkla glasögon för att korrigera brytningsfel, exempelvis myopi (att se suddigt på långt håll).
  • Man bedömer att förekomsten av global myopi kommer att dubblas till 50 % till år 2050.
  • Lions, Johnson & Johnson och lokala partner skapade Seende barn, ett program som tillhandahåller ögonläkare och frivilliga att genomföra synundersökningar i skolor i låginkomstområden, och ger synvårdsutbildning till lärare.
  • Hittills har 150 000 Seende barn-utbildade lärare undersökt 24,1 miljoner barn för synnedsättning. Programmet har gett gratis tjänster till 500 000 barn.
  • Seende barn har som mål att dubbla totala antalet barn som behandlats till 1 miljon till år 2021.
  • USD 1 ger synvårdsutbildning och tillgång till behandling för fyra barn inom Seende barn.

Engagera dig:

Lär dig mer: Läs våra Seende barn blogginlägg

section

Hoppa till toppen